2011

8.11.2011 - Národní divadlo

Divadelní představení Sluha dvou pánů a jméno herce Miroslava Donutila jsou spolu nerozlučně spojeny. Představení patří do repertoáru Národního divadla již nějaký čas a přímo na webových stránkách Národního divadla naleznete formulace typu "legendární inscenace" a "fenomén". S případnou alternací Miroslava Donutila se ani nepočítá a představení tak stojí především na jeho hereckém výkonu. Vstupenky na toto představení mizí z předprodeje dříve, než lidé vůbec zaregistrují, že byl spuštěn.
V úterý 8.11. odstartovala další série akcí kulturní komise, kterou tvoří zájezdy do známých pražských divadel. Jak jinak, než výše popisovaným představení. Volba optimální vzhledem k tomu, že úspěch/neúspěch první akce bývá často vnímán jako měřítko pro účast na těch dalších. Otázkou je, zda právě toto představení nenasadilo pomyslnou laťku příliš vysoko a další očekávání nebudou příliš vysoká. Vše totiž klaplo na výbornou. Počínaje počtem zájemců a konče samotným představením, které nezůstalo nic dlužné své pověsti. V hledišti se nakonec sešlo 53 diváků z Červených Peček, což je číslo poměrně vysoké. Většina dala přednost společné dopravě a s tím spojenému pohodlí. Možná i to byl jeden z aspektů, díky kterým byl celý večer hodnocen jako pohodový a příjemný.
Téměř celé Národní divadlo bylo vyprodáno hned první den a během prvních dvou hodin od zahájení předprodeje a tak je třeba dodat, že organizátoři zájezdu měli i notnou dávku štěstí. Vzhledem k nesmyslnému opatření, které zakazuje jednomu zákazníku koupit v předprodeji více než deset vstupenek najednou se jednalo i o test pevných nervů. Nepomohly žádosti, dopisy, telefonáty a ani slova o absurdním opatření. Koupě vstupenek tedy v réalu spočívala v tom, že bylo třeba několikrát vystát frontu a po deseti lístcích se dopracovat k potřebnému počtu. Nepochopitelné a nesmyslné zvláště ve spojení s Národním divadlem. O to příjemnější je pak každé pozitivní hodnocení, které dají samotní účastníci. Na webových stránkách kulturní komise mezi tím probíhalo hlasování o preferováném žánru a současně s tím byly sbírány tipy na konkrétní přadstavení. V pomyslné soutěži vyhrál "muzikál" a pozvánky na muzikálové představení zaregistrujete v nejbližších dnech.

25.9.2011 - Toulky historií

Východní část Červených Peček byla místem, kam směřovaly v tomto roce poslední Toulky historií. Babí léto a nejspíše i pozitivní zkušenost z minulých akcí přilákaly na pečecké náměstí 22 zájemců o povídání pana Kramla. Byli mezi nimi jak "tradiční účastníci", tak i nově příchozí. Jelínkova zahrada, východní část náměstí, škola, kaple, hřbitov... představují pouze část z výčtu konkrétních míst, která byla navštívena, komentována a zasazena do historických souvislostí. Pro některé z účastníků (sám se mezi ně počítám) možná byly zmiňované souvislosti "příliš velkým soustem", protože naše znalosti jsou různé a historie je pro někoho menší, pro jiného větší neznámou. Ti si pak mohli do své paměti uložit alespoň různé zajímavosti, historické výseky, zajímavé osudy a střípky informací spojené s konkrétními místy, budovami a osobami. Nejen díky počasí se jednalo o vydařenou tečku za cyklem procházek po Červených Pečkách. Ohlasy účastníků byly veskrze kladné a je tedy možné, že se navazujících akcí a aktivit dočkáme i v příštím roce. Fotografie z akce naleznete na webu komise školské, kulturní a sociální.

26.6.2011 - Toulky historií

26.6.2011 proběhly v pořadí již čtvrté Toulky historií. Trasa procházky nás zavedla na náměstí v Červených Pečkách a povídat bylo opravdu o čem. 15 účastníků si poslechlo vyprávění o jeho proměnách v dobách dávno minulých i v nedávných letech. Touto částí městyse prochází každý z nás téměř denně a je tak těžší uvědomit si, jakými změnami prošlo. Na všechny úpravy a novinky si přirozeně zvykáme a větší časový odstup, který by umožnil změny zavnímat, schází. O to více byly zajímavější informace, které jsme si v neděli vyslechli.

22.6.2011 - Beseda s Janem Pospíšilem

Ve středu 22.6. proběhla v prostorách ZŠ Červené Pečky beseda s kolínským místostarostou a zapáleným cestovatelem ing. Janem Pospíšilem. Vyprávění doplněné promítáním filmů zavedlo všechny účastníky besedy především do Etiopie. V druhé části besedy se pak stala cílem virtuální cesty Papua - Nová Guinea. Dvacetičlenné publikum dostalo příležitost nahlédnout do míst, do kterých se nejspíše nikdo z nás nikdy nevydá. Těžko odhadovat, co se "honilo v hlavách" posluchačů během více než hodinu a půl dlouhého vyprávění. Někdo srovnával nesrovnatelné, když konfrontoval život náš a život na místech vzdálených tisíce kilometrů. Někdo se možná pozastavil nad tím, že v dnešní době satelitů a družic existují na Zemi místa, která nám stále zůstávají utajena.  Mezi účastníky byly i děti školou povinné a beseda se tak stala jistě zajímavým doplňkem školního dění a výuky. Po úvodním "rozkoukání se" začaly padat i dotazy z publika, kterých postupně přibývalo. Zodpovězeny byly podrobně a věcně zároveň. Závěrečný potlesk byl jistě na místě a velké množství materiálů, které se do programu nedostaly možná příslibem, že tato beseda nebyla poslední.

5.6.2011 - Toulky historií - kostel a horní část Červených Peček

V neděli 5.6. proběhly v pořadí již třetí Toulky historií. Skupina účastníků byla ve srovnání s předešlými akcemi méně početná, ale nic to neubralo na kvalitě a množství informací, které si každý odnesl. Cílem této procházky se stala horní část Červených Peček a především místní kostel. Jde o jednu z dominant městyse, kterou někteří z účastníků procházky navštívili vůbec poprvé. Samotné prohlídce kostela však předcházelo vyprávění o zajímavých okamžicích, obdobích, místech, domech, osobách... z historie dávné i z let, které někteří z nás ještě pamatují. Lidé mají často problém udržet v hlavě letopočty, čísla, data. Pokud si je však propojí do souvislostí a přiřadí ke konkrétním objektům, je vše mnohem snazší. Samotná návštěva kostela byla spojena i s možností poslechnout si zvuk varhan za což patří dík panu Květoňovi. Všech 10 účastníků procházky se shodlo na tom, že se jednalo o jednu z nejpovedenějších akcí. Často se říká, že "kvantita není kvalita". Přesto jste všichni zváni na další akce, o kterých budete informováni prostřednictvím letáků a webu kulturní komise.

14.5.2011 - Návštěva pivovaru Nymburk

V sobotu 14.5.2011 proběhl výlet spojený s návštěvou pivovaru Nymburk. Hodnoceno dle zážitků účastníků - vydařená akce. Hodnoceno dle počtu účastníků - jedna z méně obsazených akcí. A zde již ohlédnutí za výletem z pera paní Hurtové:

Výlet do Nymburka spojený s exkurzí do Postřižinského pivovaru se uskutečnil 14.5.2011. Přesto, že byly informace včas vyvěšeny, sešlo se pouze 7 účastníků. I když nás mělo být minimálně deset, pivovar jsme si prohlédli. Pán, který nás provázel, byl moc fajn, podal nám podrobný výklad a připravil nám korbel vývozního piva, které bylo také moc fajn. Potom jsme se rozdělili, někdo jel z Nymburka rovnou domů, někdo šel pěšky do Poděbrad a další šli pěšky do Kostomlat. Počasí bylo výborné a je škoda, že účast byla tak malá. Předběžně se hlásilo kolem šestnácti lidí. Tak snad příště!

30.4.2011 - Toulky historií

V soboru 30.4.2011 proběhl další díl Toulek historií. První výlet byl provázen silným větrem, tento zase deštěm. I přes nepřízeň počasí se sešlo tolik zájemců, že jejich počet překvapil všechny - od organizátorů až po samotné účastníky. Pozvánky na tuto akci přitom byly dány k dispozici na poslední chvíli a vše nasvědčovalo spíše komornější akci. Cesta po Červených Pečkách odstartovala prohlídkou areálu bývalých kasáren a povídáním o hoistorii pivovaru, zámku a přilehlých míst. Brány areálu se otevřely po delším čase, nemalý počet občanů městyse vzpomíná na toto místo jako na své minulé pracoviště a hodně z nás si jistě často položí otázku v jakém stavu vlastně jsou léta chátrající budovy. Nejen tyto důvody způsobily, že počet zájemců překročil předpoklady více než osmkrát a bývalou vrátnicí prošlo celkem 85 návštěvníků. Průvodcem nám byl opět pan Kraml a všichni se mohli znovu přesvědčit o tom, že jeho zanlosti historie našeho městyse snad nemají hranic. Po prohlídce zámku pokračovala dále do zámeckého parku 25 členná (dešti odolná) skupina. Všichni se shodli na tom, že i přes nepřízeň počasí se jednalo o vydařenou akci, na kterou by bylo dobré navázat. V pořadí třetí Toulky historií nás tak zavedou na náměstí a čeká nás povídání s ním spojené. 

16.4.2011 - Vítání občánků

V sobotu 16.4.2011 proběhlo již tradiční dubnové Vítání občánků. V letošním roce bylo tímto způsobem vítáno 15 dětí. Třicetiminutový program byl vyplněn nejen slovem starosty městyse, ale i vystoupením žáků místí základní a mateřské školy.

16.4.2011 - Ples městyse

1. ples městyse je minulostí a je tedy na místě provést ohlédnutí za touto akcí. Organizátoři plesu vnímali ples jako "testovací akci" která dá odpověď na otázku, zda po čísle 1 může následovat číslo 2 a zda se z plesu může stát tradice a jeho pořádání pravidlem pro léta příští. 16. duben rozhodně není termínem spadajícím do "rozjeté plesové sezóny" a do poslední chvíle tak bylo otázku, kolik návštěvníků pořadatelé v sále sokolovny přivítají. Květina pro dámy a přípitek na přivítanou byly připraveny pro 150 návštěvníků. Ukázalo se, že odhad byl správný, byť byla původní očekávání organizátorů větší. Taneční orchestr Peklo zařadil do svého programu skladby různého žánru a tak si své jistě našli posluchači různého věku a posluchači preferující různé hudební styly. Součástí večera bylo i skupinové předtančení členek Sokola Kolín a ukázka standardních tanců v podání Jiřího Váchy a Elišky Semrádové. Vystoupení sklidilo zasloužený potlesk a pro mnohé z návštěvníků představovalo opravdu velký zážitek. Pozitivní ohlasy se sešly nejen na adresu tanečního páru, ale i na uspořádání plesu jako takové. Drobné organizační nedostatky jsou výzvou pro ples příští a zároveň příležitost k tomu, aby se pomyslná laťka kvality zvedla ještě výše.

10.4.2011 - Loučení s zimou

V neděli 10.4. proběhlo již tradiční Vynášení Morany. V 15:00 hod se u úřadu městyse sešli děti, rodiče a další příznivci této akce. Byť se pořadatelům zdál počet účastníků ve srovnání s předešlými lety malý vyrazilo na cestu k rybníku Pazderna 30 hlav a hlaviček + jedna Morana. A zde ohlédnutí za akcí očima samotných pořadatelů:

Ač sluníčko svítilo co mohlo, nesešlo se nás před úřadem městyse tolik, jak jsme zvyklí. Ještě jsme chvilinku čekali, zda nedorazí nějací opozdilci a vyrazili za "hromového" křiku: Smrt nesem ze vsi, nové jaro, kde jsi", bouchání do bubínku, pískání na píšťalky, prostě s velikým rachotem a v čele s Moranou (Zimou) na průvod obcí.  Cestou se k nám ještě malinko vynašečů přidalo a netrvalo dlouho, stáli jsme před Pazdernou. Jak je zvykem, zapálili jme Zimu, pohrozili jí, aby se už nevrátila a vhodili do rybníka. Zavolali na ni, "plav, plav, víc se nenavrať" a běželi opékat buřtíky. Když byly všechna břicha k prasknutí nacpaná, museli jsme se trochu rozhýbat a to jak jinak, než společnými hrami. Většinou kluci, mamky proti holky, taťkové. Dopadlo to nerozhodně. A to již bylo uříznuté nové Jaro (Líto), ozdobili jsme si ho mašličkami a vyrazili zpátky do městyse. Kdo s námi nebyl ať si drbe hlavu, bylo to prima!

19.3.2011 - Toulky historií

V sobotu 19.3. proběhla první z historicky/vlastivědně/turisticky laděných procházek po Červených Pečkách. Ve 14 hodin se na místním nádraží sešlo 32 zájemců o výklad p. Kramla. Původně očekávaný počet účastníků byl poloviční a s přihlédnutím k páteční chumelenici a sobotnímu chladnému počasí se tak jednalo o akci více než úspěšnou. Byť slyšeli všichni stejný výklad, odnesl si každý z účastníků trochu odlišné poznání. Někomu utkvěly informace o významných osobách působících a žijících v Červených Pečkách, jinému významná data, dalším původní podoba některých míst a staveb atd. Všichni se však mohli společně utvrdit v tom, že výlet do historie nemusí být pouhým souhrnem letopočtů a faktických informací, ale zajímavým vyprávěním příběhů o osudech konkrétních lidí a konkrétních míst z našeho okolí. Našemu průvodci patří velký dík za spoustu zajímavých informací a všem, kteří se této akce nemohli z různých důvodů účastnit, patří pozvání na další výlet do historie. O termínu budete včas informováni na webových stránkách městyse a prostřednictvím plakátů.

8.1.2011 - Tříkrálový pochod

Ohlédnutí za akcí: Tříkrálový pochod se stal již tradicí, na kterou jsme navázali v sobotu 8.1. výšlapem z Červených Peček do Kutné Hory. V 9:00 hodin se u zdravotního střediska sešlo 23 příznivců pěší turistiky. U rybníčku Na Obci nás v cestě pokračovalo 25, ale dále už počet účastníků pouze klesal. Příčinou byla změna počasí, která se podepsala na naplánované trase. "Cvičná procházka", která proběhla v týdenním předstihu, slibovala pohodovou procházku prošlapanou a umrzlou cestou a zasněženou krajinou. Dvoudenní obleva, která pochodu předcházela, však vykonala své a na místo nenáročné procházky přichystala pravý turistický výšlap. Led a bláto naší skupinu ztenčily tak, že z odbočky na Přítoky nás dále pokračovalo 19. Cesta do Bylan a následně kolem kostela sv. Trojice do Kutné Hory představovala příjemnější část trasy. Zpestřením byla nejen prohlídka kostela, ale i samotní Kašpar, Melichar a Baltazar v dětském podání, s kterými jsme se cestou potkali hned několikrát. Procházka podél Vrchlice bývá v letních měsících pohodovou záležitostí, tentokráte však představovala spíše kluziště. 3 z nás dali přednost zpevněnému terénu a zamířili do nejbližší restaurace. Ostatní pokračovali dále a po 10,5 km "dobruslili" do plánovaného cíle, kterým byla restaurace U Kata. Katův šleh se ukázal být vydatným zdrojem energie a u mnohých z nás byl příčinou změny zpáteční cesty. Plánovaný návrat autobusem nakonec využili jen někteří. Ostatní se po obnově energetických zásob v těle rozhodli k návratu "po svých". "Cestou necestou, polem nepolem" - pro cestu zpět byl zvolen přímý směr. Po 16,5 km doputovalo zpět do Červených Peček 12 nejvytrvalejších. Velký dík však patří všem, kteří se ráno postavili na pomyslný "start". Cíl pro příští akci je už v tuto chvíli jasný - dále zvyšovat počet účastníků. Pomoci by tomu měl i přesnější popis terénu a charakteru cesty, který by dal jasnou informaci těm, kteří čekají turistický výšlap a stejně tak i těm, kteří preferují pohodovou procházku.