2012

8.12.2012 - Beseda s Michalem Dlouhým

Druhý adventní víkend proběhla v místní základní škole beseda s autorem knížek o historii československého četnictva Michalem Dlouhým. Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., se narodil v nedaleké Kutné Hoře a cesta do Červených Peček pro něj nebyla "cestou do neznáma". Veřejnosti je znám především díky své spolupráci s režisérem Antonínem Moskalykem na tvorbě divácky úspěšného seriálu Četnické Humoresky. Své povídání rozdělil do tří částí a kromě informací ze "zákulisí" natáčení Četnických Humoresek, vyprávěl o historii četnictva v naší republice a o své knižní tvorbě. Publiku se tak představil jako zdatný a příjemný vypravěč. Potvrzením tohoto hodnocení může být i to, že téměř každý z návštěvníků besedy využil možnost zakoupit si některou z knížek Michala Dlouhého ať už pro sebe, či pro někoho ze svých blízkých. Publikace s osobním věnováním autora se jistě staly i vánočními dárky. Jedním z ne zcela splněných očekávání pořadatelů byl počet účastníků. Volných míst v aule ZŠ ještě zbývalo dost a těžko říci, zda byla hlavní příčinou volba termínu a blížící se Vánoce. Atmosféru akce si můžete připomenout prostřednictvím fotografií na internetových stránkách kulturní komise. 

2.12.2012 - Volání na Ježíška

Letošní Volání na Ježíška proběhlo v tradičním termínu první adventní neděle. Experiment z loňského roku, kdy se datum akce posouval blíže k vánočním svátkům, nebyl vítán právě s nadšením a tento rok se tedy vše vrátilo do starých kolejí. V jeden den tak současně probíhalo  na různých místech více kulturních vystoupení, která si "konkurovala" nejen termínem, ale i časem. Na rozdíl od let minulých se centrem dění v Červených Pečkách stal areál červenopečecké základní školy, kde byla pro návštěvníky připravena vánoční vystoupení žáků a dětí ze ZŠ a MŠ a vánoční trh. Prostor u vánočního stromu už přestával splňovat požadavky na velikost a nutností se stalo ozvučení jednotlivých vystoupení. Především z těchto důvodů se zázemí přesunulo z náměstí do prostor školy. Samotné volání na Ježíška a rozsvícení stromu pak mělo být zakončením vánočního jarmarku a společný zpěv vánočních koled u stromečku krátkým zastavením v předvánočním čase. Zde se očekávání organizátorů a realita částečně rozešly. Návštěvníků vánočního jarmarku bylo velké množství a naprostá většina dětských výtvorů zmizela z jednotlivých stánků velmi rychle. Daleko dříve, než byl avizovaný čas společného průvodu se svíčkami a společného odchodu k vánočnímu stromu. Mnoho rodičů dalo přednost samostatnému přesunu či se jim vůbec nechtělo na rozsvícení stromečku čekat. I tak se ale náměstí zaplnilo a děti i dospělí si mohli zavolat na Ježíška a rozsvítit vánoční strom. Velký dík patří učitelům základní a mateřské školy, kteří se na přípravě a samotné realizaci akce podíleli a poklidnou neděli vyměnili za přípravu vánočního jarmarku.

27.11.2012 - Toulky historií

V úterý 27.11.2012 proběhlo v červenopečecké základní škole promítání historických fotografií našeho městyse. Fotografie pocházely z historie nedávné, došlo však i na zažloutlé obrázky z počátku 20. století. Nejstarší z obrazových materiálů byl pořízen už v roce 1895. Toto setkání a společné posezení nad fotografiemi bylo prvním z cyklu, jehož cílem je prezentovat historický vývoj různých částí městyse. Tematicky bylo vztaženo k centru našeho městyse a účastnilo se ho 40 zájemců. Počet to byl mírně vyšší, než očekávání organizátorů a je těžké v tuto chvíli odhadovat, zda se nám jej podaří při příští akci zopakovat či přesáhnout. Promítání bylo hodnoceno veskrze pozitivně, byť se daly najít drobné nedostatky - např. chybějící ozvučení. Ale i tyto zkušenosti jsou cenné, protože nám umožní posunout laťku příštího setkání zase o něco výše. Na další promítání jste všichni srdečně zváni. Fotografie z akce můžete nalézt na internetových stránkách kulturní komise.

07.10.2012 - Toulky historií

Po delší odmlce proběhla v neděli 7.10.2012 další procházka po okolí Červených Peček spojená s povídáním pana Kramla. Trasy Toulek historií se hledají stále obtížněji, protože větší část Červených Peček už máme za poslední dva roky projitou. Tentokrát jsme tedy zamířili z Červených Peček do Nebovid. Kapli rodu Hrubých a nedaleký hřbitov už jsme sice před časem společně navštívili, ale čas se nedá zastavit a i na těchto místech se od naší poslední návštěvy mnohé změnilo. Hlavním cílem však tentokrát byly jiné památky a jiná místa. O nebovidské tvrzi je v poslední době slyšet stále častěji a tak jsme rádi využili možnosti navštívit její prostory a poslechnout si vyprávění o historii tohoto místa. Dík patří paní Lucii Doušové, která naší skupině (tentokráte díky počasí notně prořídlé) návštěvu tvrze domluvila. Vyslechli jsme zajímavé povídání o minulosti tohoto místa a nutno dodat, že díky Klubu Beseda má před sebou tvrz jistě i zajímavou budoucnost. Druhou zastávku pro nás představoval nebovidský kostel a díky ochotě pana farníka jsme nahlédli i do jeho interiérů. Tradiční dvě hodiny utekly velice rychle a stejně jako v minulých případech i tentokrát se dají Toulky historií hodnotit jako zdařilé, pohodové odpoledne.

23.6.2012 - Otvírání cyklostezky

V sobotu 23.6. byla v Červených Pečkách slavnostně otevřena cyklostezka "Pod Vysokou pěšky i na kole", která byla finančně podpořena z grantového projektu TPCA - Partnerství pro Kolínsko 2011. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo krátce po desáté hodině za účasti představitelů jednotlivých obcí ležících na trase cyklostezky. Následovala společná projížďka po trase cyklostezky spojená s několika zastaveními v místech, kde byl pro cyklisty připraven doprovodný program. Komentovaná prohlídka kostela v Červených Pečkách a na Gruntě, prohlídka tvrze a něco "na zub" v Libenicích, výklad o historii Opatovic, Bohouňovic a Bořetic, prohlídka kapličky v Polepech, pohádkové postavy na Čertovce a spousta dalších akcí -  to vše zpříjemnilo všem cyklistům sobotní den. Těch se na náměstí v Červených Pečkách sešlo okolo stovky a jejich počet byl pro organizátory jistě příjemným překvapením. Celá tato premiéra byla zakončena v Nebovidech, kde se odpoledne konala akce s názvem Středověk na tvrzi. 

6.6.2012 - Divadlo Bez Zábradlí

Cyklus zájezdů do známých pražských divadel pokračoval ve středu 6.6. Měli jsme příležitost navštívit divadlo Bez Zábradlí a shlédnout představení s názvem Jakub a jeho pán. Na představení vyrazilo 21 zájemců a těžko říci, co bylo jejich hlavním motivem. Někoho jistě zlákal děj hry, která patří mezi to nejvydařenější, co program divadla nabízí a dokladem toho je její třísté opakování, které jsme shlédli. Jiní se nechali zlákat jmény herců, kteří se ve hře objevují. Magnetem jistě bylo obsazení hlavních postav Jiřím Bartoškou a Karlem Heřmánkem. Pozadu však nezůstali ani další z herců, kteří ve hře účinkují - Josef Carda, Dana Morávková, Veronika Freimanová, Zdeněk Žák, Petr Pospíchal, Kateřina Janečková a Martin Kubačák. Upoutávka na představení hovořila o vtipné, hravé a moudré komedii a je třeba říci, že tato charakteristika rozhodně nelhala. Ostrých slov, která z jeviště zaznívala především v první půli mohlo být možná méně, ale na kvalitě představení jistě neubrala. Střídání dějových linií a živé/hrané vyprávění příběhu hlavních postav dalo celé hře dynamiku a divák se tak ani chvíli nenudil. 
Pro všechny zúčastněné se jednalo o příjemný večer, ke kterému přispěla i pohodlná společná doprava mikrobusem. Představení to jistě nebylo poslední.

20.5.2012 - Toulky historií

Nedělní procházky po Červených Pečkách a okolí, spojené s vyprávěním pana Kramla, pokračují i v tomto kalendářním roce. Další pokračování proběhlo v neděli 20.5. Termínově i časem se tato akce kryla se zápasem našich hokejistů na MS a proto byl do poslední chvíle otazník u počtu zájemců o odpolední procházku. U Železné brány se nás nakonec sešlo 23, což je poměrně solidní počet. Železná brána, Amálka, Dobešovice, viadukt, statek Hranice... to je pouze několik zastavení a několik míst, která byla komentována v historických souvislostech. Už z tohoto výčtu je jistě zřetelná trasa procházky, která tentokrát zamířila do okolí našeho městyse. Cílem se stal Kohoutův Mlýn a díky ochotě pana Jana Hanycha jsme mohli nahlédnout i do míst, kam se běžní kolemjdoucí těžko podívají. Byť našich Toulek historií proběhlo již několik, stále jsou ještě místa, která stojí za shlédnutí. Pozvánku na další odpolední povídání a nenáročnou procházku naleznete v dostatečném předstihu na internetových stránkách kulturní komise, nebo na plakátech, tak jako tomu bylo dosud.

05.05.2012 - Památky Prahy s průvodcem

V sobotu 5.5. se kulturní komise a její příznivci vypravili na procházku po Praze doplněnou vyprávěním profesionálního průvodce. Tím byl pan Alexej Kusák, kterého možná znají účastníci Tříkrálového pochodu. Tehdy se k nám přidal jako zcela neznámá osoba, když informaci o Tříkrálovém pochodu nalezl při náhodném procházení internetu. Už tehdy se zmínil o své dřívější profesi a zároveň svém koníčku, kterým je průvodcovská činnost v Praze. Jeho nabídku jsme využili první květnovou sobotu a hlavním cílem se stal Vyšehrad. 22 členná skupinka se pohybovala po těchto místech: Vila Amerika, U kalicha, U Apolináře, Albertov, Karlov, zahrada Ztracenka, Cihelná brána, kasematy, Leopoldova brána, Táborská brána, Libušina lázeň, kostel sv. Petra a Pavla, hřbitov se Slavínem, Karlachovy a Štulcovy sady, Výtoň. Celé příjemné putování po památkách Prahy bylo zakončeno posezením v hospůdce a poté už se naše skupina začala drobit na menší a menší kousky. Někteří zbývající část dne věnovali návštěvě známých, jiní nákupům, další si procházku po Praze protáhli o návštěvu dalších známých míst. Podrobný popis trasy, fotografie z akce a maou s vyznačenou trasou cesty po Praze naleznete na internetových stránkách kulturní komise. Tam také v brzké době naleznete upoutávku na putování po pražských památkách s pořadovým číslem 2.

14.4.2012 - 2. ples městyse Červené Pečky

V sobotu 14.4. proběhl v Sokolovně v Červených Pečkách v pořadí již 2. ples městyse Červené Pečky. Pořadatelé se při přípravě plesu drželi osvědčených postupů z roku předešlého. A tak se i letos při vstupu do sálu a při přivítání příchozích rozdávaly dámám květiny a pánúm skleničky s ostřejším pitím. Pódium opět patřilo kolínské kapele Peklo, která díky střídání různých hudebních žánrů přitáhla na parket téměř všechny návštěvníky plesu. Právem patří mezi nejčastěji obsazované plesové kapely. Taneční pár Jiří Vácha a Eliška Semrádová se nám po roce představil nejen s ukázkami standardních tanců, ale přidal i ukázku tanců latinsko-amerických. Kvalitní vystoupení publikum ocenilo a někteří z návštěvníků si mohli navíc udělát obrázek o tom, kam se taneční pár může posunout po dalším roce náročného tréninku. I ti, kdo se tancem přímo nezybývají museli konstatovat, že tár po roce pilného tréninku tančí o úroveň výš. Půlnoční vystoupení si připravila pětice místních děvčat (správně jste v nich poznávali vedoucí různých oddílů Junáka) a zaslouženého ocenění od publika se dostalo i jim. Ve srovnání s minulým rokem přibylo několik plně obsazených stolů a snad bude tento trend pokračovat i v dalších letech. Už nyní pořadatelé přemýšlí nad tím, jaké novinky připravit pro ples příští, co nového návštěvníkům nabídnout a jak odstranit drobné problémy, které se vždy nějaké najdou. Mírné zklamání způsobil některým z návštěvníků konec plesu v 1:30 hod na místo 2. hodiny ranní uvedené na plakátech. Zde srovnání s rokem minulým trochu pokulhává. Předpoklad, že si posluchači svou reakcí "vynutí" půlhodinový přídavek jako v roce předešlém, se nenaplnil. Ale třeba se naplní 13.4.2013, kdy proběhne ples s pořadovým číslem 3. Poděkovat za pomoc se zajištěním zdárného průběhu plesu je třeba i panu Radku Šťastnému. Jídlo a pití měl připraveno nejen pro hosty, ale také pro kapelu a vzal tak na sebe část nákladů spojených s pořádáním této akce a ulevil tím rozpočtu plesu.

3.4.2012 - RUSKO - beseda s p. Pešoutem

V úterý 3.4.2012 proběhla v budově ZŠ Červené Pečky beseda s p. Pešoutem, který nám přiblížil život a dění v Rusku. V 17:00 hod se v interaktivní učebně sešlo 18 zájemců o zprostředkované cestování po vzdálených zemích. Věkové složení obecenstva bylo velmi pestré. Stejně jako motivy, které jednotlivce na besedu přivedly. Pro někoho představovala beseda možnost, jak se po dlouhém čase vidět se svým známým; jiní přišli proto, aby získali nové informace o cizích zemích; další chtěli srovnat informace ze sdělovacích prostředků s realitou atd.
Pro některé z posluchačů se jednalo o v pořadí druhou besedu, kterou v našem městysi p. Pešout vedl. Tito návštěvníci besedy si mohli udělat poměrně přesný obrázek o vývoji v zemi, kterou všichni známe, ale málo kdo jsme ji navštívili. A my ostatní jsme sbírali co nejvíce informací, abychom si podobný obrázek mohli udělat za rok či dva.
Vyprávění se vztahovalo především k Novosibirské oblasti a k samotnému městu Novosibirsk, ve kterém tráví pan Pešout již několikátý rok svého pracovního i soukromého života. Zajímavé vyprávění bylo prokládáno dotazy z řad účastníků, atmosféru dokreslovalo promítání fotografií Otestovat své znalosti Ruského jazyka jsme mohli při čtení novin a různých novinových článků; Každodenní život a jeho finanční náročnost dokreslovaly účtenky z obchodů. Jízdenky z dopravních prostředků nám daly možnost srovnávat náklady na cestování a dopravu. Ochutnávka pravé ruské čokolády pak už jen podrhla tu skutečnost, že beseda působila opravdu na všechny smysly. 
Čas utíkal opravdu rychle a nakonec se ukázalo, že ani 2,5 hod nestačilo na zodpovězení všech otázek. Beseda jistě předčila očekávání mnohých návštěvníků a dokladem může být i skutečnost, že samotné rozloučení bylo také časově náročnější - každý měl potřebu ještě osobně poděkovat za příjemně strávené odpoledne, zajímavé vyprávění a profesionální a přátelský přístup zároveň. Atmosféru besedy pomohou dokreslit také fotografie, které naleznete na webu kulturní komise.

25.3.2012 - Vynášení Morany

Jak odešla zima z našeho městyse? V neděli 25. března jsme se měli sejít ve tři hodiny odpoledne před úřadem městyse. Počasí již čtrnáct dnů trhalo rekordy a tak jsem si slibovala silnou účast. Překvapením bylo pár otrlých a naším akcím oddaných příznivců. Za velikého povyku a s křikem " Zimu nesem ze vsi, jaro, kde jsi, kde jsi?" jsme prošli obcí směrem k Pazderně. Tam jsme Moranu ji již tradičně zapálili a hodili do vody. Ještě chvilinka obdivu jak hoří a již šupky, dubky opékat špekáčky. Když už byla všechna břicha plná, přišlo na řadu pár soutěží a hrátek jak pro děti, tak rodiče, medaile malá za výkony, medaile velká za účast, na jaro navázat stužky a honem s ním k úřadu, aby nám ještě dlouho vydrželo. Díky změně času nám ještě sluníčko svítilo nad hlavou a všichni se usmívali a tak si myslím, že všichni, kdo zůstali jako bubáci doma, mohou litovat.

18.3.2012 - Muzikál Carmen

Cyklus zájezdů do více i méně známých pražských divadel pokračoval v neděli 18.3. návštěvou Hudebního divadla Karlín. Ve srovnání s minulým představením Sluha dvou pánů v Národním divadle došlo nejen na změnu místa, ale i na změnu žánru. Na programu byl muzikál Carmen avizovaný s Lucií Bílou v hlavní roli. Muzikál je naší známé zpěvačce "šitý na míru" a odpovídá tomu i způsob propagace tohoto představení využívají formulace "v titulní roli účinkuje výhradně Lucie Bílá". Těžko tedy odhadovat, zda je to děj muzikálu, prostory divadla, choreografie nebo právě Lucie Bílá, kdo je hlavním magnetem, přitahujícím již několik let diváky na toto představení. 
Zájem o muzikál byl sice menší než v případě prvního zájezdu do Národního divadla, ale i tak byl počet 33 lidí dostatečný pro to, abychom mohli využít společné autobusové dopravy z Červených Peček. Čas odjezdu byl přizpůsoben přání těch, kteří měli zájem v klidu si prohlédnout divadlo, posedět u kávy v divadelní kavárně či si dopřát krátkou procházku po Karlíně. Je těžké uspokojit přání všech, ale snad si program ne tento čas dokázali najít všichni - včetně těch, kteří by naopak preferovali pozdější odjezd na představení. Rychlá a pohodlná cesta, pěkné počasí... vše probíhalo na výbornou až do samotného začátku představení, který přinesl některým z nás nemilé překvapení. Představitelka hlavní role byla na poslední chvíli alternována známou muzikálovou zpěvačkou Dashou. Příčinou změny byla náhlá hlasová indispozice a dle reakcí z různých míst hlediště nebyla tato změna přijímána příliš kladně. 
Pěvecký výkon a nasazení Dashy nejspíše většinu (zprvu negativně naladěných) návštěvníků přesvědčily, že se jedná o alternaci kvalitní a že Dasha právem patří mezi nejčastěji obsazované muzikálové zpěvačky. Samotný závěr představení patřil jí a zaslouženě vzbudila největší divácký ohlas. Snad se na tomto hodnocení shodla i většina diváků z Červených Peček, kteří představení navštívili. Pozvánka na další představení vyjde v nejbližší době a budeme velmi rádi, když se počet účastníků alespoň zopakuje a v lepším případě i zvětší. Místa na tato představení jsou určena nejen Vám )občanům městyse) ale i vašim známým, přátelům a kamarádům.

7.1.2012 - Tříkrálový pochod - jaký byl?

V sobotu 7.1.2012 proběhla tradiční akce kulturní komise, kterou je už několik let Tříkrálový pochod. V 9:00 hodin se u místního zdravotního střediska sešlo 26 turistů. Většinu z nich tvořili místní občané. Našli se však i tací, kteří informaci o Tříkrálovém pochodu našli na internetu a vydali se poznat nová místa a nové tváře. Červené Pečky až dosud neznali a byly pro ně neznámým a novým místem.
Trasa byla zvolena nenáročná, aby se pochodu (spíše však procházky) mohli účastnit opravdu všichni zájemci a fyzická zdatnost nebyla limitem. Z Červených Peček jsme se vydali kolem "muničáku", přes obec Miskovice směrem na Mezholezy a dále na vrch Vysoká. Odbočka k rozhledně byla neplánovaná a vstup na rozhlednu tedy nebyl domlouván předem. Proto jsme narazili na zamčené dveře, což pro někoho bylo poměrně velkým zklamáním. Zaslouženou pozornost však vzbuzovala i další z dominat vrchu - trosky kaple Belveder.
Putování dále pokračovalo přes obec Vysoká do Suchdola. Restaurace U Lípy byla předem vytipována pro kratší odpočinek a i tato volba se ukázala jako dobrá. Cesta zpět vedla přes Bořetice a Bohouňovice. Cestou nás čekalo příjemné překvapení a zároveň netradiční přivítání v Bořeticích. Výborný čaj s rumem, krátké zastavení a příjemné "popvídání si" zpestřilo naši cestu zpět. Dále už se naše skupina začínala tenčit. Někteří si svou cestu zpět protáhli přes Ratboř, jiní se cestou zastavili u svých známých a příbuzných. Zpět do Červených Peček jsme dorazili okolo třetí hodiny a před úplným "rozprchnutím se" si ještě sdělili první dojmy, které byly veskrze kladné.