2013

12.11.2013 - Promítání historických fotografií

V polovině listopadu proběhl další z dílů promítání historických fotografií pořízených v Červených Pečkách. Fotografie byly vybírány tak, abychom si tentokrát přiblížili budování zástavby v dolní části Červených Peček, historii místního vlakového nádraží a dění v bývalé cihelně. Cestu do auly červenopečecké základní školy na promítání si našlo celkem 25 zájemců o historii našeho městyse. Více než 90 minut promítání bylo vyplněno nejen komentáři pana Kramla, ale o své poznatky a postřehy se s ostatními podělili i někteří z návštěvníků. Těch bylo ve srovnání s minulým promítáním více a možná i z toho důvodu, že výstavbu v dolních Pečkách mnozí z nás pamatují. Na základě diskuse účastníků byl vybrán i obsah dalšího promítání. V úterý 4.3.2014 proběhne promítání, ve kterém si přiblížíme dění v horní části Červených Peček. Již nyní jste všichni srdečně zváni. Závěrem bych přidal stejnou prosbu, jako již několikrát: Pokud máte ve svých rodinných archivech fotografie, které by mohly být zařazeny do společné prezentace, poskytněte je ke prosím ke zkopírování (používaný scan je k fotografiím šetrný a jejich poškození nehrozí). Přidat můžete i textový komentář, který u nich bude uveden. Fotografie vám budou obratem vráceny a společně je budeme moci shlédnout při dalším promítání. Fotografie můžete zanechat u p. Kramla. Za případnou spolupráci předem děkujeme.

20.10.2013 - Český Šternberk

Putování šternberskou historií je název akce, která každoročně zakončuje turistickou sezónu na stejnojmenném hradě. Letos se tato akce stala cílem společné turistické akce pořádané kulturní komisí. Po delším čase to byla ryze turisticky zaměřená záležitost. Trasa byla volena tak, aby ji zvládli všichni nehledě na svou fyzickou zdatnost. Přesto jsme se dostali na zajímavá místa a ušli pěkných pár kilometrů. Jednalo se o pestrý den, který nabídl každému z účastníků něco: Možnost vidět se a mít čas popovídat si se známými při společné cestě vlakem do Ratají n. S.; příležitost protáhnout svaly dolních končetin při turistickém výšlapu z Ratají na hrad Český Šternberk po červené turistické značce; nabídku přiblížit si některé významné historické události prostřednictvím divadelních ukázek, které byly přichystány pro návštěvníky hradu; možnost posedět ve středověkké krčmě a doplnit zde ztracenou energii atd. To vše proběhlo v příjemném podzimním dni, který připomínal spíše končící léto, než nastupující zimu. I to přispělo k hodnocení, které bylo pozitivní ze strany všech účastníků. I to je příslibem, že se akce stane jednou z "tradičních", které se objevují v kalendáři kulturní komise každým rokem. Fotografie a elektronický záznam celé cesty zanesený do mapových podkladů naleznete na internetových stránkách kulturní komise.

11.8.2013 - Toulky historií

Po delší odmlce proběhly další Toulky historií – procházka po Červených Pečkách a okolí spojená s povídáním o historii navštívených míst. Větší část Červených Peček byla představena při minulých akcích, proto jsme tentokráte vyrazili do větší vzdálenosti. Procházka začínala u sochy Sv. Markéty u křižovatky Kutná Hora / Suchdol / Vysoká. Původní obavy, že prázdninový termín a vzdálenost místa srazu odradí od účasti, se nenaplnily. Na procházku dorazilo 12 účastníků, což bylo vzhledem k výše uvedenému očekávání příjemné. Od sochy Sv. Markéty, kde jsme si poslechli povídání o historii této nejstarší památky v okolí Červených Peček, jsme pokračovali do Opatovic a měli možnost nahlédnout do interiéru stejnojmenné kapličky. Pro některé z nás to byla vůbec první možnost nahlédnout za dveře kapličky a zároveň překvapení z toho, v jakém stavu je. Na první pohled bylo patrné, že je užívána pouze minimálně. Další zastávka byla na Bojišti v kapli Nejsvětější Trojice. Kaplička o poznání v lepším stavu, se pro některé z nás otevřela také poprvé. Zde bylo také naše dvouhodinové putování zakončeno. Pokud vás zajímá historie míst, které jsou zde popisovány, doporučuji navštívit internetové stránky http://cestyapamatky.cz, kde naleznete fotografie a popis mnoha zajímavých míst v okolí našeho městyse. Odkaz naleznete i na internetových stránkách kulturní komise.

25.5.2013 - Stolové hory (Polsko)

Mezi akcemi pořádanými kulturní komisí dosud scházela ta, která by měla označení "turistická". Tuto mezeru zaplnil jednodenní turistický zájezd do Polska do Karlowa, který je vstupní branou do atraktivní oblasti s názvem Stolové hory. Oblast leží nedaleko od Náchoda a města Kudowa - Zdrój a cestu sem si v posledních letech nachází stále více turistů. To je znát i v blízkém okolí Velké Hejšoviny, kterou jsme navštívili. Turistická vybavenost, značení turistických tras, stav dřevěných chodníků, množství skalních žebříků... se každým rokem zlepšuje. Má osobní zkušenost je taková, že jedna trasa společná pro všechny účastníky nemusí být vzhledem k odlišným zájmům, fyzické kondici a motivem účasti ideální volbou. Proto byla pro všechny připravena podrobná mapa oblasti a přiblíženy různé možnosti využití turistických tras tak, aby si každý mohl nalézt "tu svou". Podle reakcí zúčastněných se to snad podařilo. Počasí sice mohlo být vstřícnější, ale vzhledem k předpovědím z posledních dnů před výletem jsme mohli být i za něj vděční. Návštěvu Stolových hor je možné všem jen doporučit. Jistě to nebyl poslední turistický zájezd pořádaný kulturní komisí a bude jen dobře, pokud se počet zájemců rozroste. Nezapomeňte však na včasné přihlášky, protože autobusovou dopravu s nasmlouvanou kapacitou je nutné potvrdit i několik měsíců předem.

18.5.2013 -  350 let od založení Základní školy v Červených Pečkách

V sobotu 18.5. proběhly oslavy kulatého výročí od založení školy v Červených Pečkách. Od roku 1663 uplynulo již 350 let a takovéto "kulatiny" se jistě sluší oslavit. Akce byla zahájena na náměstí v Červených Pečkách úvodním slovem starosty městyse a vystoupením dechového orchestru - Malé dechovky Kmochovky. Místo zahájení a orchestr byly voleny tak, aby si návštěvníci akce mohly i jimi připomenout některé historické události spojené s historií školství v Červených Pečkách. V místě a budově dnešní lékárny byla v roce 1663 škola zřízena. Původně přízemní domek s jednou místností (byt kantora a učebna zároveň) začal získávát dnešní podobu postupnými přestavbami po více než sto letech. Od roku 1845 škola sídlila v domě č.p. 6 na rohu náměstí a s její historií je spjato i jméno Františka Kmocha. Z tohoto pohledu nemohla být akce zahájena na jiném místě než na náměstí a symbolická byla i volba orchestru, nesoucího jméno "kmoch" ve svém názvu.
Po tomto zahájení se průvodem společně s orchestrem přesunulo veškeré dění do areálu školy. Tj. na místo, kde probíhá výuka od roku 1927. Zde akce pokračovala koncertem dechové hudby, pro návštěvníky akce bylo přichystáno občerstvení a všem zájemcům zpřístupněny prostory školy a školky. V jednotlivých učebnách bylo možné shlédnout prezentace přibližující školní dění a v aule školy vystoupení žáků. U příležitosti oslav byla vydána pamětní poštovní známka a elektronická publikace mapující uplynulých 350 let v historii školy. Publikace je vydána na CD nosiči a obsahuje také historická vysvědčení vydaná v naší škole. Ta nejstarší pochází z konce 19. století. Pamětní známky i elektronická publikace jsou zájemcům stále k dispozici a to přímo ve škole. Velký dík patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli.

28.4.2013 - Divadlo Bez Zábradlí

Další ze zájezdů do pražských divadel nám umožnil shlédnout představení Kdes to byl(a) v noci. V hlavních rolích se představili: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák, Rudolf Hrušinský, Josef Carda a další. Tváře jednotlivých herců nám byly dobře známé, protože se jednalo o několikátý zájezd do tohoto divadla. Skvěle fungující předprodej vstupenek, vstřícné jednání pracovníků pokladny divadla, známé prostředí, dostatečná kapacita sálu... to vše jsou důvody, díky kterým se do divadla Bez Zábradlí pravidelně vracíme. Výběr představení se zatím vždy podařil a po každém z nich jsme museli konstatovat, že se jednalo o kvalitní divácký zážitek. Stejně tomu bylo i v případě hry Kdes to byl(a) v noci. Ti co jezdí na divadelní zájezdy pravidelně dokonce konstatovali, že právě tomuto představení patří hodnocení "nej". Již nyní se chystá podzimní zájezd a všem případným zájemcům bych rád doporučil neotálet s přihlašováním. Představení jsou vyprodána několik týdnů předem a již několikrát se stalo, že jsme "přihlášky na poslední chvíli" museli odmítnou, přestože zájezdový autobus nebyl plně obsazen.

13.4.2013 - 3. ples městyse Červené Pečky

V pořadí již třetí ples městyse Červené Pečky proběhl v sobotu 13.4. Podoba plesu vychází z osvědčených zkušeností z předešlých let a tak i letos zpříjemnil návštěvníkům plesu celý večer taneční orchestr PEKLO. Dvě vystoupení měl připraven taneční pár Jiří Vácha a Eliška Semrádová. Rok tréninku byl znát a i tradiční návštěvníci plesu konstatovali, že pár tančí opět o úroveň výše, než před rokem. Potlesk si zasloužilo i vystoupení, které si připravila děvčata / vedoucí Junáka. Vystoupení bylo plánováno jako půlnoční, vyplňující přestávku orchestru. Díky organizačnímu "zaváhání" bylo přesunuto na jiný čas a půlnoční přestávka se tak stala místem, které někteří z návštěvníků plesu vnímali jako nedostatek. Sice ne zásadní, ale i tak se jedná o připomínku, která bude jistě brána v úvahu při přípravě příštího plesu. Pozitivní byl i nárust počtu návštěvníků. Číslo roste každý rok a letos se přehouplo přes hodnotu 200. Snad bude tento trend pokračovat i v dalších letech. Každý rok se snažíme přijít s nějakou "novinkou", která by návštěvníkům ples zatraktivnila a zpříjemnila. Letos to bylo zasílání elektronických vstupenek a novinky dalšího roku se dotknou samotného programu. Připravovány jsou již nyní. V kalendářích si můžete už teď udělat poznámku u druhé dubnové soboty v roce 2014, kdy proběhne další ples městyse. 

6.4.2013 - Vítání občánků

V sobotu 6.4. byly přivítány mezi občany městyse děti narozené v roce 2012. Vítání občánků má v posledních letech stejný (odzkoušený a osvědčený) scénář. K jedné změně však přeci jen došlo. V letošním roce byl přítomen i profesionální fotograf, který pořídil průřez celým programem. Rodiče nových občánků si tak mohli pořídit kvalitní fotografie svých dětí za příznivé ceny. Potěšující bylo i fotografovo srovnání s obdobnými akcemi pořádanými v dalších obcích našeho regionu, které pro nás bylo více než příznivé. Pozitivně hodnoceno bylo nejen prostředí a příprava akce, ale především vystoupení, které se svými žáky připravila p.uč. Kopecká. Velký dík tedy patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli a především pěveckému sboru, který nové občánky přivítal.

10.1.2013 - Divadlo Bez Zábradlí

Další ze zájezdů do pražských divadel proběhl 10.1. a po několika měsících jsme opět vyrazili do  divadla Bez Zábradlí na představení Každý rok ve stejnou dobu. Autobus byl zaplněn do posledního místa a někteří zájemci o návštěvu představení museli být i odmítnuti (především ti déle váhající). Samotné představení pak nejen splnilo, ale i dalece předčilo, naše očekávání. Jedná se o komedii, ve které je obsaženo mnohem více, než lechtivé zápletky a rozverné situace. Její děj postihuje rozpětí pětadvaceti let. V něm se mění nejen chování, oblečení a názory hlavních postav, ale i charakter celé hry. V hlavních rolích vystupovali Veronika Freimanová a Zdeněk Žák a jejich výkon diváci ocenili zaslouženým potleskem. Již během návratu z představení se objevily názory, že by bylo vhodné uspořádat zájezd na volné pokračování této hry, které nese název Další roky ve stejnou dobu. Na tento zájezd jste všichni zváni a podrobné informace o něm naleznete na webu kulturní komise.

5.1.2013 - Tříkrálový pochod

V sobotu 5.1.2013 vyrazilo 25 turistů na tradiční Tříkrálový pochod. Trasa procházky vedla přes horní Červené Pečky, Vlčí hory, Kuklík a vodní nádrž na vrchu Sukov na Kaňk. Původně měla být cílem nově stavěná rozhledna s restaurací na vrchu Kaňk, ale tempo stavby bylo v posledních měsících takové, že jsme museli hledat jinou alternativu. Tou se stal vyhlášený hostinec Na Pašince. Zde se organizace Tříkrálového pochodu "zadrhla", protože se majitelům nepodařilo dodržet předem domluvenou a několikráte potvrzenou rezervaci míst. Po kratším čekání jsme se míst a obsluhy dočkali všichni a načerpali síly na zpáteční cestu. V posledních letech se stalo pravidlem, že na cestu zpět se skupina rozpadá do několika menších, které volí odlišnou trasu či různé dopravní prostředky. Většina zvolila pěší cestu přes Gruntu a Čertovku, čímž si na svém počítadle kilometrů "natočila" číslo 15. Návrat z pochodu byl ve znamení deště, stejně jako jeho začátek. Díky patří všem, které ani nepříznivé počasí neodradilo a díky kterým se letošní Tříkrálový pochod zařadí mezi ty úspěšné. Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii na webu kulturní komise.

26.2.2013 - Promítání historických fotografií

Po úspěšné listopadové premiéře proběhl v březnu další z dílů promítání historických fotografií pořízených v Červených Pečkách. Fotografie byly vybírány tak, abychom se tematicky dotkli především červenopečeckého zámku, pivovaru a zámeckému parku. Cestu na promítání si našlo celkem 35 zájemců o historii městyse. 90 minut bylo vyplněno nejen komentáři pana Kramla, ale o své poznatky a postřehy se s ostatními podělili i někteří z návštěvníků. Ještě před zahájením vlastního promítání kolovala mezi účastníky alba fotografií, která navazovala na listopadové setkání (věnováno bylo podobě centra městyse), nebo se vztahovala k chystanému promítání (zámek). Touto cestou bych vás chtěl požádat o spolupráci při přípravě dalších Toulek historií. Pokud máte ve svých rodinných archivech fotografie, které by mohly být zařazeny do společné prezentace, poskytněte je ke prosím ke zkopírování (používaný scan je k fotografiím šetrný a jejich poškození nehrozí). Přidat můžete i textový komentář, který u nich bude uveden. Fotografie vám budou obratem vráceny a společně je budeme moci shlédnout při 3. dílu promítání, který je chystán na podzim 2013. Fotografie můžete zanechat u p. Kramla. Za případnou spolupráci předem děkujeme.

17.3.2013 - Památky Prahy s průvodcem

Téměř po roce jsme zavítali opět do hlavního města na procházku po historickém centru Prahy. Společnost nám dělal profesionální průvodce pan Kusák, kterého dobře znají pravidelní účastníci Tříkrálových pochodů. Výčet míst. která jsme navštívili je poměrně pestrý a rozhodně přesahuje kapacitu tohoto příspěvku. Namátkou tedy: Pomník Nicholase Wintona, Jeruzalémská synagoga, Prašná brána, Obecní dům, Karolinum, Stavovské divadlo, Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Klementinum, Karlův most a další. Slunečné, ale chladné počasí bylo příčinou toho, že se počet přihlášených účastníků měnil až do posledních dnů před prohlídkou. Desetičlennná skupina sice byla menší, než při předchozí akci, ale zážitek byl o to intenzivnější a atmosféra příjemnější a osobní. Naše putování bylo zakončeno u Karlova mostu. Kampu a Malou Stranu navštívíme při příští cestě za památkami Prahy.