2014


neděle 30.11.2014 - Rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděli jsme, tak jako již šest let, volali na Ježíška. Tentokrát jsme se sešli u školy a za zvuků koled, které obětavě pouštěl z místního rozhlasu pan Kopecký, se vydali na pochod ulicemi. Šlo se nám dobře a rychle, vždyť jsme si svítili lucerničkami a lampiónky, tak jsme dorazili na náměstí dříve než v šest. Nikomu to nevadilo, zpívali jsme s rozhlasem a …. Přišel ten okamžik, na který čekali s napětím všichni mrňouskové i někteří dospělí. Volalo a zvonilo se na Ježíška. Že byli všichni hodní, stromeček nám rozsvítil. A byl krásný. Sousedé ještě chvilku postáli a popovídali si, někteří se zahřáli v cukrárně svářákem nebo gročkem a šlo se domů. Vždyť již za dvacet čtyři dnů Ježíšek rozsvítil i ty menší stromky u vás doma a pevně věříme, že všude panovala taková pohoda jako 30. listopadu na městečku!

sobota 06.12.2014 - Vánoční tvoření

Na začátku prosince proběhlo v naší sokolovně opět vánoční tvoření. Tentokrát jsme program obohatili a kromě tvoření jsme zařadili i kulturní program, který také přispěl k adventnímu ladění všech zúčastněných.
Celé odpoledne zahájil červenopečecký školní sbor, který zazpíval ukázky z Rybovy České mše vánoční. Po tomto krásném vystoupení se děti rozdělily na jednotlivé stanoviště a začaly vyrábět. Jaké dekorace si mohly odnést? Na prvním stanovišti si děti vyrobily vánoční těžítka. Měly k dispozici nejrůznější figurky – zvířátka, pohádkové postavy, panáčky, které uzavíraly do malých skleniček se speciální tekutinou a třpytkami. Na druhém stanovišti si děti samostatně mohly vybarvit nejrůznější vánoční sádrové odlitky a zároveň pod vedením starších vytvořit andělíčka ze třpytivé vlny. Na třetím stanovišti čekala na děti výroba vánočních lampiček. Jednoduchým způsobem obalily skleničku prostříhaným barevným papírem, vložily čajovou svíčku a výrobek byl hotový. Čtvrté stanoviště již tradičně využívalo pískovou techniku, která se ukázala u našich dětí jako velmi oblíbená. Tentokrát jsme pískovali borové šišky. Na dalším stanovišti se opět vyráběli andílci, tentokrát však z tuhého papíru. Na posledním stanovišti se také vyráběly výrobky z papíru a vznikaly krásné prostorové vánoční stromečky.
Odpolední vyrábění jsme jednou přerušili a společně jsme se podívali na vystoupení dětského dramatického kroužku Oříšek, který nám zahrál několik krátkých pohádek.
Na děti čekalo ještě překvapení pod naším vánočním stromečkem. Po celé odpoledne si za písničku nebo básničku, kterou do mikrofonu přednesly ostatním, mohly vybrat drobný dárek.
Na závěr celého večera jsme již tradičně pouštěli ve ztemnělé sokolovně skořápkové lodičky. V železné vaničce pluly všechny lodičky dětí, které vydržely být s námi až do konce odpoledne, a kouzelná vánoční atmosféra se linula všude kolem nás…
Děkujeme tradičně všem našim sponzorům, především firmě Stachema a úřadu městyse, kteří nám poskytli finanční dary.
Zveme všechny na velikonoční tvoření, které se bude konat 28. 3. 2015. Rádi uvítáme i ty, kteří nechtějí tvořit výrobky, ale chtějí si s námi dát čaj či kávu nebo se podívat na připravovaný doprovodný kulturní program!

sobota 22.11.2014 - Národní Technické muzeum Praha

Zájezd do Národního technického muzea v Praze otevřel další čtyřleté období činnosti Kulturní komise. Přestože je muzeum znovuotevřeno již několik let, byla to pro všechny účastníky první návštěva v jeho novodobé historii. Nedopatřením a také díky nepřesným informacím v pokladně muzea jsme nejprve absolvovali prohlídku Národního zemědělského muzea a teprve poté navštívili sousední budovu muzea technického. Nicméně nyní zpětně mohu doporučit k návštěvě obě místa, a byť je to velké množství informací a exponátů, je jeden celý den optimálním čase, který je třeba pro prohlídku vyčlenit. Velké množství technických objektů z historie až po současnost, interaktivní objekty dávající nahlédnout tomu, jak věci fungují, tematicky uspořádané expozice a skvěle naaranžovaná vstupní hala s dominujícími exponáty letadel. To vše bylo připraveno nejen pro nás, ale pro stovky dalších návštěvníků. Asi nejvíce pozitiv zaznělo na adresu expozice s názvem Technika v domácnosti. Možná to bylo tím, že velkou většinu exponátů si mnozí z nás pamatovali ze svého dětství. Zda jste na tom stejně, to si můžete ověřit ve fotogalerii na internetových stránkách Kulturní komise. Tam jsou umístěny fotografie některých exponátů z uvedené expozice.

 neděle 19.10.2014 - Turistický výlet na Český Šternberk

Stejně jako v loňském roce, i letos jsme měli v plánu akcí turistický výlet na Český Šternberk. Netradiční zakončení turistické sezóny na hradě jsme v minulosti již několikrát navštívili, přesto se jsme se rozhodli pro tento cíl i tentokrát. Pořadatelé vždy slibují něco nového, aby se návštěvníci hradu mohli vracet rok co rok. Přesto se nás na nádraží v Červených Pečkách sešlo poměrně málo. Těžko odhadovat, zda se na této skutečnosti podepsala opakovaná návštěva stejného místa, nebo omezená forma propagace akce, kdy jsme se spolehli pouze na stránky Červenopečeckého čtvrtletníku a na internetové stránky Kulturní komise. Vynechány byly tištěné pozvánky a plakáty a možná i díky tomu jsme výlet absolvovali jako pětičlenná skupinka.

pondělí 29.9.2014 - Novosibirsk - beseda s p. Pešoutem

V pondělí 29.9. zaplnili aulu červenopečecké základní školy zájemci o povídání pana Pešouta o životě v ruském Novosibirsku. Beseda se konala již potřetí s tím, že od našeho posledního setkání uplynuly téměř dva roky. Jistě je to dostatečný čas k tomu, aby člověk mohl nasbírat další životní zkušenosti, poznat nové lidi, navštívit vzdálenější místa, prožít si nové situace atd. O tom všem bylo povídání pana Pešouta. Poutavé a zajímavé vyprávění doplnilo promítání fotografií dokumentující život v tomto vzdáleném městě. Mnoho otázek směřovalo také k aktuálnímu politickému dění, které je ovlivněno situací na Ukrajině. Besedu jsme zakončili v hodně pozdních hodinách s tím, že za necelé dva roky se s panem Pešoutem setkáme znovu.

čtvrtek 11.9.2014 - Divadlo Bez Zábradlí

Zájezdy do pražských divadel pořádá Kulturní komise pravidelně. Během posledních dvou let se sjednotily i termíny a v každém roce se tak jedná o zájezd konaný v lednu a druhý, který se odehrává v září. Náš poslední zájezd směřoval opět do divadla Bez Zábradlí. Rezervační systém a ochota prodejců vstupenek tohoto divadla stále vedou před divadly ostatními a to je hlavním důvodem, proč se sem stále vracíme. Z nabídky her na září jsme vybrali představení Tři muži na špatné adrese. Někoho nalákal děj této komedie. Jiní ocenili herecké obsazení. Všichni jsme byli překvapeni přímo na místě, když jsme zjistili, že program divadla byl na poslední chvíli upraven díky indispozici jedné z hereček. Hra s názvem Kvartet byla zařazena těsně před příchodem diváků a překvapení to bylo nejen pro nás, ale i pro personál divadla, který do poslední chvíle netušil, čím bude představení Tři muži na špatné adrese nahrazeno. Zcela nečekaně jsme tak shlédli komedii, jejíž děj nás zavedl do penzionu pro vysloužilé operní umělce, který je poslední štací někdejších pěveckých virtuózů. Čtveřici vysloužilých pěvců ztvárnili Rudolf Hrušinský, Veronika Freimanová, Jana Švandová a Zdeněk Žák. I přes původně jiná očekávání jsme odjížděli spokojení s tím, že zájezd na Tři muže na špatné adrese bude zájemcům nabídnut v lednu. 

neděle 18.5.2014 - Lipno - Stezka korunami stromů

Čas od času se v nabídce akcí pořádaných Kulturní komisí objeví i turisticky laděná akce. Tak tomu bylo i v neděli 18.5., kdy byl pořádán zájezd na Lipno a hlavním cílem se stala Stezka v korunách stromů. Tuto stezku je možné označit slovem "unikátní". V naší republice je tato stavba zatím jediná a pokud bychom sčítali obdobné stavby v evropských zemích, dostaneme se k číslu 3, což také není mnoho. Stezka byla otevřena v červnu 2012 a nabízí nejen adrenalinový zážitek ale díky různým interaktivním koutkům, informačním tabulím, herním prvkům, proškoleným zaměstnancům, návštěvnických soutěží... plní také funkci vzdělávací. A také další zařízení a služby v těsné blízkosti nabízí vyžití pro celou rodinu, pro všechny generace. Osobně jsem byl velmi překvapen, jak moc se Lipno nad Vltavou změnilo v posledních dvou letech a kam až se rozšířila nabídka služeb turistům.
Plánovat takovouto akci je celkem složité. Pro některé z účastníků je hlavním cílem turistika a těší se na svou "porci kilometrů" a samotná Stezka v korunách stromů je pro ně nezajímavá. Jiní se zájezdu účastní pouze s cílem navštívit Stezku a pěší turistika je příliš neláká. Další chtějí navštívit Lipno nad Vltavou a podívat se, jak změnilo svou tvář po mohutné vlně především zahraničních investic. Proto bylo připraveno několik doporučených variant programu a z nich si každý mohl zcela individuálně poskládat program svého dne. 
Snad se to podařilo a pomohlo tomu také počasí. V tomto směru jsme měli vcelku velké štěstí. Ještě den před akcí (celodenní déšť a zima) se přihlášení účastníci dotazovali, zda nebude zájezd rušen a zda vůbec proběhne. Sám jsem celkem s obavami čekal, kolik se nás v den odjezdu sejde a kolik lidí oželí své zaplacené místo a zůstane doma. To nakonec neudělal  nikdo a do Lipna nad Vltavou odjela kompletní 41 členná skupina. Tam na nás čekalo vcelku solidní počasí, které nám umožnilo absolvovat program bez omezení.

12.04.2014 - 4. ples městyse

Již tradičně druhou dubnovou sobotu proběhl 4. ples městyse Červené Pečky. Tato akce si již našla stabilní příznivce. O tom svědčí 210 návštěvníků plesu, protože toto číslo je v podstatě totožné s počtem loňským. Za 4 roky existence se vykrystalizovala organizace plesu a také nabízený doprovodný program. Taneční orchestr Peklo nabízí skladby pro posluchače různých věkových kategorií a různého stylu a o zábavu se staral zatím pokaždé. A pokud se nestane nic neočekávaného, tak jistě bude i v budoucnu. Přesto nemálo posluchačů konstatovalo, že zvuk byl letos daleko kvalitnější, než v letech předchozích. Pravidelnými body v programu jsou i předtančení. Jiří Vácha a Eliška Semrádová se společenskému tanci věnují léta. Na jejich vystoupení je to vždy vidět a kromě vysoké kvality mohou pravidelní návštěvníci plesu sledovat i pokroky a vývoj, kterými pár prochází. Půlnoční předtančení místních děvčat bylo i letos divácky atraktivní a sklidilo zasloužený potlesk.
Hlavní novinkou plesu bylo vystoupení Vládi Lichnovského, který se svou show imitující vystoupení Elvise Presleyho sklízí úspěchy po celém světě. Jeho vystoupení bylo domlouváno už v letech předchozích, ale až nyní jsme nalezli společné volné místo v kalendáři. Jeho vystoupení proběhlo jako tzv. "halfplayback". Až po plese si organizátoři uvědomili, že toto slovo bylo možné návštěvníkům podrobněji vysvětlit. Jedná se o vystoupení, kde si umělec pouští z CD nosiče muziku, do které vlastním hlasem zpívá. Vystoupení Vládi Lichnovského bylo natolik kvalitní a věrné, až se někteří z návštěvníků plesu domnívali, že ze záznamu je pouštěn i zpěv. 
Již nyní si můžete ve svých diářích vyznačit termín 11.4.2015, kdy by měl proběhnout v pořadí 5. ples městyse. V tu dobu bude mít náš městys jiné složení zastupitelstva a jiné složení kulturní komise, která ples pořádá. Doufejme, že ples zůstane v kalendáři akcí zachován a na tradici jeho pořádání bude navázáno.
 
04.03.2014 - Promítání historických fotografií

V úterý 4.3. proběhlo v aule červenopečecké základní školy další promítání historických fotografií pořízených v Červených Pečkách. Snímky byly tentokrát vybrány tak, aby přiblížili historii horní části Červených Peček. Cestu na promítání si našlo 25 zájemců. Někteří z nich si cestu na tyto akce nachází pravidelně, ale dorazili i tací, pro které to bylo první společné promítání. A dokonce i tací, jejichž hlavním motivem bylo vidět konkrétní místo na kterém žijí na snímcích starších více než sto let. Poučeni z minula jsme tentokrát připravili i ozvučení auly a tuto inovaci hodnotili všichni účastníci jako pozitivní. Před sebou máme ještě dvojí promítání. V úterý 18.11.2014 si prostřednictvím fotografií přiblížíme významné historické stavby a památky Červených Peček a nejbližšího okolí. I tentokrát nám zázemí poskytne červenopečecká základní škola. Začátek akce je plánován na 17:30 hod. Celý cyklus zakončí na jaře roku 2015 promítání vztažené k významným osobám a osobnostem spojených s historií našeho městyse.

26.1.2014 - Další roky ve stejnou dobu

Ve stejný čas jako v roce 2013 jsme navštívili Divadlo Bez Zábradlí a shlédli divadelní hru Další roky ve stejnou dobu. Jednalo se o volné pokračování úspěšné a duchaplné komedie Každý rok ve stejnou dobu. Obě představení jsou postavena na hereckém výkonu Veroniky Freimanové a Zdeňka Žáka a právě tato dvojice "táhne" návštěvníky. Především díky této dvojici jsou představení Divadla Bez Zábradlí pravidelně vyprodána a do repertoáru divadla řazeny již několik let. Cestu na představení j si našlo sedmnáct zájemců. Většinou ti, kteří měli možnost shlédnout první díl této série a nechtěli si nechat ujít pokračování. Návaznost obou představení je hodně volná a díky tomu si představení mohli užít všichni, nezávisle na tom, zda byli/nebyli zasvěceni do děje. Rezervace míst v divadle a rezervace autobusu s potřebnou kapacitou vedli k tomu, že se zájezdu mohli účastnit pouze ti, kteří se přihlásili v dostatečném předstihu. A v dostatečném předstihu byl zájezd do divadla také inzerován a nabízen. Několik přihlášek jsme museli z výše popsaných důvodů odmítnout a ani pro budoucí zájezdy jiná možnost, než přihlášení v dostatečném předstihu, není.
Nedělní večer byl pozitivně hodnocen od všech zúčastněných. Na výbornou zafungovalo vše - počínaje pohodlnou a rychlou dopravou až po výkon herců, který publikum náležitě ocenilo. 
Snad se při příštím zájezdu podaří zvýšit i počet účastníků, který tentokráte nenaplnil očekávání pořadatelů. Někoho možná odrazuje, že většina zájezdů směřuje právě do Divadla Bez Zábradlí, nicméně je to jedno z mála divadel, které je maximálně vstřícné hromadným objednávkám a které má propracovaný systém pro nákup elektronických vstupenek. 
Pokud budete mít tip na konkrétní představení konkrétního pražského divadla, zašlete je na email istencin@post.cz a my se jej pokusíme zařadit do kalendáře akcí Kulturní komise.


04.01.2014 - Tříkrálový pochod

Směr a cíl Tříkrálového pochodu byl v tomto roce podobný, jako v roce minulém. Tehdy se naším cílem měla stát nově budovaná restaurace a rozhledna na vrchu Kaňk. Zpoždění stavby však zapříčinilo, že jsme na poslední chvíli změnili plány a pochod končili v restauraci Na Pašince. Letos tomu bylo jinak a Havířskou boudu se nám podařilo navštívit. Trasa pochodu měla sice stejný cíl, ale šli jsme po jiných cestách tak, abychom i letos dodrželi tradici poznávání nových míst. I když hledat nové lokality je každým rokem těžší úkol. V obci Grunta jsme měli možnost navštívit kostel, který je sice místní dominantou, ale veřejnosti běžně přístupný není. Přesto je to jedna z dominant regionu, která je prezentována v různých publikacích a televizních pořadech. Prohlídka kostela spojená s výkladem tak byla jedním z velkých lákadel a možná i díky ní se letos vydal na Tříkrálový pochod rekordní počet účastníků. Více než padesátka turistů překvapila všechny - od pořadatelů, přes samotné účastníky až po personál Havířské boudy, který byl velmi vstřícný, ale s takovýmto počtem návštěvníků si poradit nedokázal. Někteří z účastníků tedy opět volili stejné zakončení pochodu jako v roce 2013 - restauraci Na Pašince. Kromě "červenopečečáků" se pochodu účastnila poměrně početná skupina turistů z Poděbrad, která má náš pochod již několik let v kalendáři svých akcí. Nově přibyli také turisté z nedalekého Suchdola. Budeme moc rádi, pokud tento trend vydrží i v dalších letech. A stejně tak budeme rádi, pokud nám zašlete tipy na místa, která by se mohla stát cílem příštího Tříkrálového pochodu. S každým dalším rokem je totiž stále těžší hledat nové trasy. Své tipy a další náměty pro činnost kulturní komise můžete zasílat na e-mail istencin@post.cz