2016

02.01.2016 - Tříkrálový pochod

Tříkrálový pochod má v našem městysi mnohaletou tradici a vždy se jedná o nenáročnou turistickou vycházku zakončenou příjemným posezením v restaurauci. V roce 2016 platila tato charakteristika doslova. Trasa byla o nějaký ten kilometr kratší, než v předchozích letech a tak do cíle (restaurace Zájezdní hostinec v Kutné Hoře) dorazili všichni. Krátkým článkem reflektoval náš výšlap Kolínský deník a zmíněný text přetiskujeme na tomto místě:

Červené Pečky – Přes tři desítky účastníků se letos vydalo na tradiční Tříkrálový pochod. Trasa, kterou organizátoři na sobotu původně plánovali, byla dost rozblácená, protože se tam staví nové domy, proto vyrazili klasicky směr Bojiště po chodníku, potom přes sad k místu, kde se říká U Bezhlavého Jána, pak cestičkou do Bylan, kde byly na výběr dvě možnosti do Kutné Hory. Kratší po modré turistické značce, nebo o kousek delší trasa, nicméně obě ústily v místech zvaných Na Velech, kde na účastníky čekal dobrý pozdní oběd. Počasí příliš nepřálo, byla mlha, nevlídno a mráz, ale to účastníky neodradilo. 

17.01.2016 - letiště Václava Havla Praha

Prohlídka autobusem po provozu letiště v části Jih a Sever, prohlídka Cargo zóny, ukázky sledování odbavení letadel před startem a po přistání, ukázky zavádění letadel na stání a mnohem více bylo náplní v pořadí třetí exkurze na letiště Václava Havla v Praze. Tato exkurze zahrnovala i pozorování startů a přistání letadel těsně u hlavní dráhy a podrobné seznámení s technickým zázemím letiště. Prohlídka obsahovala i seznámení s interiérem a zejména technikou Záchranné požární stanice letiště.
Zcela totožnou exkurzi jsme absolvovali před necelým rokem. Zájem o ni byl velký a tak jsme přidali i toto lednové opakování. Díky počasí se jednalo o zajímavý zážitek i pro ty, kteří si ji zopakovali. Díky sněhové nadílce jsme mohli vidět i rozmrazování letadel před startem, baterii sněžných pluhů, která se stará o letištní dráhy a to přímo v akci, poslechnout si co vše musí piloti zvládat v případě, že k takovýmto změnám počasí dojde. Program více než dvouhodinové prohlídky se tak zásadně odlišoval byť se dle popisu mělo jednat o totéž.
Poté už následoval oběd v letištní restarauraci Terminálu 3 a přesun na Terminál 1 a 2, které využívají bežní cestující. Individuální prohlídka této části letiště zakončila naši návštěvu a pak už následoval jen návrat do Červených Peček. Na letiště Václava Havla se v budoucnu jistě vrátíme, protože v nabídce tras určených pro exkurze je stále ještě z čeho vybírat a reakce účastníků nás utvrdili v tom, že se stále jedná o atraktivní a líbivý zájezd.

17.02.2016 - Indická banka - Divadlo Bez Zábradlí

Zájezdy do divadla Bez Zábradlí jsou stálicí v nabídce akcí kulturní komise. Řadu představení ze stálého repertoáru už jsme měli možnost shlédnout, stále však ještě zbývá poměrně pestrá nabídka her, u kterých je atraktivní obsah stejně tak jako herecké obsazení. Alain Kraft, realitní makléř si chce ve své bance vyzvednout peníze. Dozvídá se, že banka byla odkoupena indickou  společností Bank of India, a že jeho účty jsou zablokovány v Dillí. Kafkovská komedie na půdorysu absurdní francouzské grotesky skvěle rozvádí původní nevinnou zápletku a dohání hlavní postavu téměř k šílenství.
Tak zní upoutávka na představení s názvem Indická banka, které jsme měli možnost shlédnout. Obsahem i délkou se tato hra dost odlišovala od všech našich předchozích návštěv. I tak jsme však odcházeli spokojení a debata o představení pokračovala ještě dlouho po jeho konci. V hlavních rolích se představili: Zdeněk Žák, Dana Morávková, Josef Carda, Johanna Tesařová, Karel Heřmánek ml.
Už nyní vás můžeme pozvat na další zájezd do stejného divadla na hru Jistě pane premiére. Výborná hra a ještě lepší herecké obsazení… o termínu a způsobu přihlašování vás budeme v dostatečném předstihu informovat na internetových stránkách kulturní komise.

13.03.2016 – Temelín, Tábor

Nedělní výlet byl směrován již od brzkých ranních hodin do jižních Čech. Nejprve na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín, poté do historického města Tábor. Exkurze započala v informačním centru Jaderné elektrárny Temelín, v místním kinosále, kde jsme byli slovem i obrazem, a to i 3D obrazem, uvedeni do světa jaderné energetiky. Přednáška spojená s prezentací poskytla zaujatému člověku nejen odborné informace o využití energie z jádra atomu, ale i náhled vzniku pojmu „atom“. Myšlenka, že vše je složeno z atomu, je údajně datována už do starověku, kde byla považována spíše za pouhou utopii. Program v kinosále byl samozřejmě věnován i využití jaderné energie v praxi - tedy výrobě elektrické energie z jaderného paliva (uranu) v místní jaderné elektrárně Temelín. Byli jsme seznámeni s výstavbou elektrárny, jejími částmi a principem fungování. Následná diskuse prozradila zájem návštěvníků zvláště o bezpečnost fungování elektrárny a její ekologický dopad. Mimo kinosál se v informačním centru nacházela expozice modelů ilustrujících fungování jednotlivých částí elektrárny, což mohlo i laikům elektrárnu lépe přiblížit. Jelikož běžným účastníkům exkurze není dovolen vstup do prostor, kde k výrobě energie dochází, ocenili mnozí z nás vyhlídkovou jízdu autobusem v nejbližším okolí elektrárny. Město Tábor je elektrárně Temelín vzdáleno téměř 40 km. A po exkurzi v jaderné elektrárně byla tříhodinová zastávka v Táboře příjemnou změnou. I když je Tábor neodmyslitelně historicky spojen s husity, někteří z nás si vzpomínku na toto místo budou spojovat třeba s lahodnou vůní čokolády. Turistickým cílem se mohlo stát totiž místní Muzeum čokolády a marcipánu. Odpolední pobyt v okolí historického centra v Táboře si již každý strávil po svém. A  podle reakcí zúčastněných během odjezdu zpět do Červených Peček byl nedělní výlet vyváženým prožitkem poznání a odpočinku. 
sobota 

19.03.2016 - Velikonoční tvoření

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný… Už je to pár týdnů, kdy tato říkanka zazněla možná i u vašich dveří. Řada natěšených dětí třímala ve svých rukou krásnou, novou a hlavně vlastnoručně vyrobenou pomlázku. Možná pocházela z velikonočního tvoření, které se letos konalo 19. 3., kde byla výroba pomlázek opět jako vloni největším hitem. Vyrobilo se jich zhruba 100 ks a stále chodili další zájemci, kteří ještě svoji pomlázku neměli.
Děti ale s chutí tvořily i na dalších stanovištích – včeličky z vajíček, velikonoční beránky a zajíčky z papíru a modelovací hmoty, papírové košíčky na vajíčka a velikonoční sádrové odlitky s nejrůznějšími motivy.
Celým odpolednem nás provázel mladý moderátor Ondřej Hruška, který uváděl především jednotlivá vystoupení doprovodného programu. Již tradičně akci zahajoval sbor zdejší základní školy pod vedením paní učitelky Kopecké. Dále vystoupily malé tanečnice pod vedením paní učitelky Šárky Kořínkové. Novým, zajímavým prvkem byla akce Aleny Beranové, které se podařilo prostřednictvím Ondry „vydražit“ několik sladkých kousků našich zdatných pekařek, a nám tak přibyly další finance na příští tvoření, děkujeme!
K tvoření patří již tradičně i další zábava pro děti, které už nebavilo vyrábění, měly naše mladé pomocnice připravené hry a soutěže.
Sehraný tým kolem Aleny Beranové nabídl opět možnost občerstvení v kavárničce. Zákazníkům zřejmě chutnalo, protože z nabízeného občerstvení nic nezbylo. Kromě občerstvení si příchozí mohli zakoupit i krásnou hotovou dekoraci z obchůdku Štěpánky Cajthamlové.
Děkuji všem sponzorům za poskytnutí finančního příspěvku. Děkuji také všem, kteří se na přípravě podílí. Náš tým se už značně rozrostl na cca 20 lidí, proto ani jednotlivce nejmenuji, nicméně si vážím toho, že svůj volný čas jsou ochotní věnovat právě tvoření.
Další tvoření bude před Vánocemi, přesné datum najdete včas na webových stránkách městyse a na plakátech. Již teď všechny srdečně zveme!

09.04.2016 - 6. ples městyse

Na druhou sobotu v měsíci dubnu připadá každoročně pořádání plesu městyse. V letošním roce se jednalo o šestý ples, který se držel osvědčeného schématu. Největší část večera patřila tanečnímu orchestr Peklo, který se představil jako osvědčená sestava, hrající pro návštěvníky preferující různé hudební styly a různého věku. Součástí večera byly i ukázky latinskoamerických tanců. Dva vstupy obstaral tanečník Jiří Vácha se svou novou partnerkou a hosté plesu tak měli možnost shlédnout taneční pár, který se aktuálně pohybuje v TOP 5 taneční ligy ČR. Po Elvisovi a Michaelu Jacksonovi se letos jako hlavní host představila čtveřice ABBA a podle ohlasů se jednalo o zdařilý výběr a opravdu kvalitní vystoupení. Nejen díky němu byl ples hodnocen jako nejzdařilejší v porovnání s předešlými lety.
Za takové hodnocení jsem velmi rád, protože z pohledu pořadatele se naopak jednalo o akci narušenou nečekanými situacemi. Těch bylo více a jsem rád, že je někteří ani nezaregistrovali. Téměř rok předem domluvený hlavní host ABBA Stars zrušil své vystoupení pouhý den před akcí a revival vystoupení tak zajišťovalo jiné uskupení s podobným názvem Pop Stars. Jejich výkon byl skvělý, ale organizačně se jednalo o poměrně náročnou záležitost - během dne zajistit jejich vystoupení v Červených Pečkách. 
Problematické bylo také poměrně pozdní otevření hospody, na které nebyli hosté připraveni, protože v předešlých letech bylo občerstvení k dispozici už hodinu před začátkem plesu. Pořadatelé mohou vše domluvit v dostatečném předstihu (což proběhlo), ale to je vše, co v tomto případě mohou. 
Snad jsme si tímto vybrali nepříjemné situace i na nějaký ten rok dopředu a 7. ples městyse nepoznamenají. V kalendáři si už nyní můžete zvýraznit termín 8.4.2017

24.05.2016 - Orchideje v Červených Pečkách

Po delším čase jsme se sešli v aule červenopečecké základní školy, abychom si mohli připomenout další udalosti z historie našeho městyse. Tentokrát se jednalo o osoby, situace, zajímavosti... spojené s koncem 19. století a nejen "zahradnickými" aktivitami barona Hrubého. Název besedy byl Orchideje v Červených Pečkách a již z něj je patrné jakým směrem se povídání stáčelo nejvíce.
Hlavní slovo měl pan Jaromír Tlustý jehož koníčkem je zahradnictví a zahradníci 19. století. Sám nemá s Červenými Pečkami nic společného a to ani vzdáleně. Žije v severních Čechách a i geograficky jsou mu Červené Pečky poměrně vzdáleny. Jediným pojítkem jsou tak právě aktivity barona Hrubého a ta část historie Červených Peček, která je spojena s pěstováním orchidejí v místních zámeckých sklenících. 
Pátrání v archivech a dalších zdrojích informací, široký rozhled a podrobná orientace v tématu, precizní a puntičkářská práce, přednášky pro různé instituce atd. vybavily pana Tlustého takovými informacemi, že mnozí z návštěvníků besedy nestačili žasnout nad tím, co vše se v Červených Pečkách na přelomu 19. a 20. století dělo. Nejde přitom pouze o zahradnictví u kterého by se bez nadsázky dalo říci, že Červené Pečky byly jedním z hlavních evropských center. 
Poutavé vyprávění, ze kterého bylo zároveň cítit osobní zaujetí tématem, nám připomnělo, jak málo toho víme o místě, na kterém většina z nás prožila celý svůj život. Panu Tlustému patří velký dík za přednášku, kterou pro nás připravil a já doufám, že na tuto aktivitu v budoucnu navážou besedy další.

29.5.2016 - Malá Skála / hrad Vranov

Malá Skála - téměř sto kilometrů od Červených Peček - to byl výchozí bod i odpolední cíl kroků všech účastníků květnového nedělního výletu. Možnost strávit den ve Šťastné zemi a nechat se tak cestou autobusem do Malé Skály vysadit ve vesnici Radvánovice tentokrát nevyužil nikdo - všichni jeli za turistikou. Někteří z nás upřednostnili turistickou trasu směrem na strážní hrad Vranov a následně zříceninu hradu Frýdštejn. Další zvolili kratší výšlap, ovšem neméně náročný - třeba prohlídku skalního města se spoustou místních vyhlídek. Vesnička Malá Skála následně poskytla všem zázemí pro odpočinek, občerstvení, ale i možnost zábavy na dětském hřišti nebo v lanovém centru. Všudypřítomní cyklisté, turisté a vodáci poukazovali na námi potvrzený fakt, že jsme navštívili atraktivní místa Českého ráje. A počasí bylo nádherné.

04.06.2016 - Dětský den / Skautský den

Trpělivost, ochotu a nadšení pro věc měli očividně všichni, kdo pomáhali sobotní dětský/skautský den jakkoli zajistit. Návštěvnost byla totiž veliká. Červenopečecký zámecký park se zaplnil nadšenými dětmi a spokojenými rodiči. Široká nabídka aktivit, které jako každoročně připravili děti a vedoucí Junáka Červené Pečky, úspěšně zabavila mnohé návštěvníky. Průběh celého odpoledne byl doplňován koncertními vstupy Kašpárka v rohlíku. Vystoupení kapely vzbuzovalo neskrývaný zájem u dětí i dospělých. Stejně tak aatrakce a aktivity, které pro návštěvníky přivezlo kašpárkovo uskupení. Obří bicí, hovínková dílna, vystřel si svého tatínka, obří postel, oslíci... to vše jsou názvy, pod kterými si konkrétní hry a aktivity představí jen ti, kteří zámecký park navštívili. Největšímu zájmu se však bezkonkurenčně těšilo "bejbypankové" kaděřnictví. Ani více než hodinové fronty malé návštěvníky neodradily a prostory parku se staly přehlídkou různých účesů. Všem, kteří pomáhali s přípravou akce patří velký dík. A stejně tak návštěvníkům, bez kterých by veškerá námaha přišla vniveč.

29.8.2016 - Tančící dům Praha / výstava RETRO

Čtyřicet minut rychlíkem Českých drah, procházka Prahou přes Václavské náměstí okolo Národního divadla, dále podél řeky Vltavy až k Tančícímu domu, který snad nelze přehlédnout, a 70. a 80. léta 20. století byla blíže než by se mohlo zdát. - Náhle jsme byli v Československu. Škoda 110 R, motocykl JAWA, stavebnice Merkur, opalovací krém Jadran, sušenky Dukla a sifon na bombičky s náplní CO 2, kostýmy Heleny Vondráčkové i Karla Gotta, postava pana Vajíčka z reklamních spotů Československé televize, dobové domácí spotřebiče, bytové vybavení a další designové předměty té doby nás vrátily v čase o desítky let zpět. Některým z nás se vybavily vzpomínky na dětství, některým na počátky rodičovství a všichni jsme se bavili. V nejvyšším patře Tančícího domu jsme neodolali vyhlídce na Prahu. Následný pobyt v rozehřátých pražských ulicích jsme doplnili i chutným obědem. Cesta zpět do Kolína rychlíkem Punkva nám potvrdila, že cestování je dnes v porovnání se 70. a 80. léty mnohem komfortnější. 

18.9.2016 - Mirákulum / zámek Loučeň

Milovice a zámek Loučeň jsou místa od sebe vzdálená téměř 15 km. To pocítili ti z nás, kteří se rozhodli tuto trasu absolvovat "po svých". Počasí bylo ideální pro turistiku - bez deště, s teplotami většinou pod 20°C. Ostatní účastníci nedělního výletu zůstali přímo v Milovicích a navštívili zábavní park Mirákulum. Tam bylo zábavy spousta zvláště pro děti, ovšem nejen pro děti. Lanové prolézačky s tobogánem i bez, podzemní a nadzemní bludiště, dřevěné hrady, kolotoče, trampolíny, houpačky, klouzačky, lesní stezka a minizoo, ... - absolvování těchto aktivit vyžadovalo značnou dávku energie a přinášelo plno radosti, což bylo kolem vidět i slyšet. Někteří si povšimli, že park byl nejen zábavní ale i edukační. V areálu bylo několik naučných stezek, bylinková zahrádka a expozice tříděného odpadu. Naplněný den tak prožil každý z nás a při zpáteční cestě autobusem do Červených Peček jsme se všichni zdáli být příjemně unaveni.

23.10.2016 - Český Šternberk 

Venku byl studený podzim, ale přesto jsme se sešli v příjemném počtu na nádraží v Červených Pečkách a společně nasedli na vlak do Ledečka. Tam se naše cesty zdánlivě rozdělily. Někteří vyrazili pěšky po turistické značce a někteří přestoupili na další vlak, shodným směrem na hrad Český Šternberk. Už zdálky bylo slyšet rány z děla a bylo jasné, že na hradě "se něco děje". Místní zaměstnanci se oblékli do dobových kostýmů a stali se obyvateli hradu v různých epochách historie. A tak byl na nádvoří kejklíř, u hladomorny dělostřelecký pluk Augusta von Groeben a ve vnitřních prostorách hradu třeba Jiří z Poděbrad, Kunhuta ze Sternberga, František Palacký a my. Prohlídka byla nekonvenční, ale pro pravidelné návštěvníky ne nevídaná. Údajně již jedenáctým rokem jsme se na konci října mohli seznámit s historií hradu na místo vyprávění průvodce hranými scénkami. Na hradě bylo teplo i útulno a kdo se nezahřál třeba i procházkou v okolí, zahřál se určitě ve vlaku cestou zpět.

19.11.2016 - svíčkárna RODAS

Svíčky v ten pravý čas. - I tak by šlo okomentovat sobotní výlet do Šestajovic u Prahy, kde jsme navštívili areál České svíčkárny, mydlárny a kosmetiky Rodas. Prohlédli jsme si výrobní prostory, specifické stroje na výrobu svíček a byli jsme seznámeni s postupem výroby a potřebnými ingrediencemi. V rámci exkurze jsme se na výrobě i částečně podíleli. Barvili jsme parafínové svíčky, polévali polevou, vykrajovali jsme glycerínová mýdla a naplnili jsme si sáček koupelovou solí s esenciálním olejem. Areál firmy Rodas nabízel ale více - minifarmu ocenily zvláště děti a čokoládovnou snad nikdo neprošel bez ochutnání. Odcházeli jsme příjemně provonění a milovníci svíček i obtěžkáni dalšími výrobky z místní podnikové prodejny. A kdyby místo kapek deště padal sníh, bylo by to jako o adventu. - Však začíná už příští neděli.

25.11.2016 - Betlém v písních / Rozsvícení stromu

V pátek 25.11.2016 ožilo červenopečecké náměstí všemi, kteří přišli společně s ostatními přivítat adventní čas. Rozsvícení vánočního stromu má v Červených Pečkách letitou tradici, ale každý rok jinou podobu. Vyzkoušeli jsme různé dny, různé časy, různý doprovodný program. Tentokrát jsme volili páteční podvečer a dění přesunuli do proluky na náměstí. Přípravy vystoupení se zhostili červenopečečtí skauti a díky nim ožily známé vánoční písně a melodie. Hodiny strávené zkoušením byly na jejich výkonu znát a když k tomu přidáme vlídné počasí, otevřenou a na akci připravenou cukrárnu, čaj a "svařák" pro všechny, početný skautský sbor s nacvičenými vánočními koledami, tak se jednalo o vskutku vydařené a důstojné přivítání blížících se Vánoc. Všem, kteří se na přípravě akce podíleli, bych chtěl ještě jednou touto cestou poděkovat a to nejen za sebe, ale i za ty, kteří si své pozitivní hodnocení nenechali pro sebe a podělili se o něj s organizátory i s účinkujícími.

03.12.2016 - Vánoční tvoření

Vánoční tvoření proběhlo druhou adventní sobotu v Sokolovně v Červených Pečkách. Venkovní počasí sice nepřipomínalo zimní předvánoční čas, ale vevnitř bylo jasné, že adventní čas je tu. Sokolovna byla jako vždy vánočně vyzdobená a z kavárny Aleny Beranové se linula vůně cukroví, čaje, kávy a svařeného vína… Vánoční atmosféru podpořilo vystoupení pěveckého sboru ZŠ Červené Pečky pod vedením Ivany Kopecké a vystoupení tanečků ZŠ ČP pod vedením Šárky Kořínkové. Pro tvořivé děti byly opět připraveny vánočně laděné dílničky. Přišla spousta nadšených dětí a měly jsme se co otáčet, abychom to se všemi dětmi zvládly. Výrobky sněhuláčka „rýžáčka“, papírový betlém, ozdobičky sovičky a andělíčky na zavěšení si děti odnášely ve vlastnoručně vyrobených dárkových krabičkách. Každý rok se snažíme přidat nějaký nový prvek celého odpoledne, aby malí i velcí návštěvníci mohli zažít něco nového. Tentokrát jsme připravili tombolu, kde většinu cen tvořily domácí pekařské výrobky našich maminek (zkušených pekařek). Tombola lahodila oku i nosu a možná právě proto byly všechny lístky prodány v podstatě ještě před začátkem našeho tvoření. Tombolu předával moderátor Ondřej Hruška, který provázel svým příjemným slovem celé odpoledne. Děti měly možnost zahrát si různé hry a za svou účast si mohly uloupnout drobný dárek z domečkového adventního kalendáře. Na závěr pár posledních dětí pouštělo skořápkové lodičky uprostřed zhasnuté Sokolovny v malé dětské vaničce…

Za spolek nadšených maminek, babiček a přátel červenopečeckého tvoření Radka Šancová