2020

sobota 4.1.2020 - Tříkrálový pochod

Rok 2020 jsme zahájili tradičním Tříkrálovým pochodem. Okolo deváté hodiny ranní se nás na červenopečeckém náměstí sešlo témě třicet. Teploty mírně nad nulou a občasné slunce nás provázely celou cestu přes Nebovidy, Hluboký důl, Polepy až do Kolína. Společně jsme navštívili místní muzeum, konkrétně Veigertovský dům na Karlově náměstí. Při komentované prohlídce jsme se dozvěděli dost o dějinách Kolína a jeho okolí. Námi navštívený měšťanský dům byl založen v druhé polovině 13. století. V budově jsou tři expozice. V gotickém sklepení je expozice věnována přímo dějinám domu. První patro je věnováno bitvě u Kolína. A ve druhém patře jsme navštívili výstavu s názvem "Socialistický sen. Vize a realita.". Šlo o interierové prvky a užitkové předměty bytové kultury v socialistickém Československu. Bylo opravdu zajímavé číst o autorech známých předmětů, mezi kterými většina z nás trávila dětství, nebo produktivní věk dospělosti. Jak pan průvodce trefně podotkl: Vystavované předměty jsme dobře znali, vyráběny byly jen ty, takže je míval každý doma. Ovšem některé vize designérů zůstaly jen v písemných nákresech nebo prototypových výrobcích, takže jsme je na výstavě zhlédli poprvé. Strávili jsme pohodové dopoledne ve společnosti přátel, známých a kamarádů. Po prohlídce jsme se rozešli v menších skupinkách a podle zájmu trávili zbytek dne. Někdo jel autobusem či vlakem zpět domů, někdo navštívil i jiná místa v Kolíně.  A někdo se ještě prošel pěšky zpět do Červených Peček.

čtvrtek 23.1.2020 - divadlo Bez zábradlí

Čtvrteční večer patřil divadelní kultuře. Po roce jsme opět pořádali zájezd do divadla Bez zábradlí, který je už několik let součástí našeho kalendáře akcí. Z Červených Peček jsme vyrazili tradičně dříve, abychom si v Praze před představením mohli ještě vychutnat kávu a něco dobrého k tomu. Pak už nás čekalo představení v divadle Bez zábradlí s názvem "Hra, která se zvrtla". Autoři Henry Lewis, Jonathan Sayer a Henry Shields napsali komedii, která je již pár let velmi kladně hodnocena po celém světě. V divadle Bez zábradlí je hrána teprve pár měsíců a místa v hledišti jsou vyprodána dlouho dopředu. Avizované komentáře samotných herců i diváků nás připravily na inscenaci, ve které divadelní soubor uvádí drama o mysteriózní vraždě z roku 1920. A jak název napovídá, všechno, co se mohlo pokazit, se pokazí. Kdo by hledal hluboké myšlenky nebo skrytou linii hry, ten by je nenašel. Šlo o odpočinkové představení, s velmi rychlým spádem. A díky notné dávce anglického humoru s divadlem plným smíchu.

sobota 8.2.2020 - památky Kolína s průvodcem

Sobotní počasí bylo ideální na nejednu zimní procházku. A tak se turistických akcí sešlo v okolí tentokrát více. Teploty mírně nad nulou a téměř stálé jasno nalákalo na prohlídku historických míst Kolína s průvodcem menší skupinku zájemců, než je na našich výletech obvyklé. Prošli jsme se z Červených Peček přes Nebovidy, Hluboký Důl, Polepy až do Kolína. Po krátké zastávce na kávu se k nám na kolínském Karlově náměstí připojil pan průvodce. Setkali jsme se s ním již v lednu kdy Tříkrálový pochod končil komentovanou prohlídkou kolínského muzea. Tentokrát nám zasvěceně vyprávěl o morovém sloupu, kašně, domech lemujících náměstí, následně i o domech přilehlých. Navštívili jsme i místa, která ve středověku patřila k židovskému ghetu. V těsné blízkosti chrámu sv. Bartoloměje jsme vkročili do Červinkovského domu v Brandlově ulici. Tento dům je součástí budov Regionálního muzea v Kolíně a patří k nejstarším místním zachovalým stavebním památkám. Ve sklepních prostorách jsme zhlédli expozici "Královské město Kolín ve středověku" mimo jiné i s modelem města v podobě z počátku 15. století a originálními stavebními prvky středověkých stropů. Další stálou expozicí v domě je "Měšťanský dům". Ta přibližuje bydlení a styl života měšťanských vrstev 19. století. A třetí expozice přibližovala téma "Hygiena a péče o tělo v průběhu staletí". Znalosti a ochota pana průvodce a mnohá další zajímavá místa Kolína nás vedly k příslibu opětovné návštěvy města v teplejších měsících. Je se rozhodně na co těšit.

neděle 2.8.2020 - památky Kolína s průvodcem

Po několikaměsíčním nuceném výpadku našich výletů do míst blízkých i vzdálených jsme se opět obnovili naši činnost. Vzhledem k proběhlé i aktuální hygienické situaci v naší zemi, kraji, okrese v souvislosti s onemocněním COVID-19 měl "reSTART" akcí kulturní komise několik drobných organizačních změn. Nedělní turistický výšlap z Červených Peček do Kolína spojený s komentovanou prohlídkou města měl poněkud komornější ráz. Několik turistů vyrazilo v 9 hodin ráno z náměstí v Červených Pečkách a příjemnou procházkou se prošli přes Nebovidy a Hluboký Důl až do Kolína, kam pár dalších účastníků přijelo hromadnou dopravou. Před polednem jsme v historickém centru Kolína absolvovali domluvenou komentovanou prohlídku. Pan průvodce z místního regionálního muzea nám vyprávěl o historii, architektonických prvcích a užití domů na Karlově náměstí a v přilehlých uličkách. Slyšeli jsme mnoho zajímavého o centrální kašně na náměstí, místním Mariánském sloupu, budově radnice, areálu zámku, budovách židovské čtvrti v ulici Na Hradbách, dále o staveních v ulici Karolíny Světlé i v ulici Brandlova. V blízkosti chrámu sv. Bartoloměje jsme se s panem průvodcem rozloučili s příslibem dalšího setkání. Většina z nás si dopřála v Kolíně ještě oběd a pro cestu zpět do Červených Peček už každý z nás zvolil autobus či vlak. Výlet to byl příjemný, fyzicky nenáročný, i počasí nám přálo. Je jistě dobré znát o našem okresním městě základní fakta o jeho vzniku a historickém vývoji. Nejen pro účastníky tohoto povídání je už nyní připravována komentovaná prohlídka Kolína II.