2020

sobota 4.1.2020 - Tříkrálový pochod

Rok 2020 jsme zahájili tradičním Tříkrálovým pochodem. Okolo deváté hodiny ranní se nás na červenopečeckém náměstí sešlo témě třicet. Teploty mírně nad nulou a občasné slunce nás provázely celou cestu přes Nebovidy, Hluboký důl, Polepy až do Kolína. Společně jsme navštívili místní muzeum, konkrétně Veigertovský dům na Karlově náměstí. Při komentované prohlídce jsme se dozvěděli dost o dějinách Kolína a jeho okolí. Námi navštívený měšťanský dům byl založen v druhé polovině 13. století. V budově jsou tři expozice. V gotickém sklepení je expozice věnována přímo dějinám domu. První patro je věnováno bitvě u Kolína. A ve druhém patře jsme navštívili výstavu s názvem "Socialistický sen. Vize a realita.". Šlo o interierové prvky a užitkové předměty bytové kultury v socialistickém Československu. Bylo opravdu zajímavé číst o autorech známých předmětů, mezi kterými většina z nás trávila dětství, nebo produktivní věk dospělosti. Jak pan průvodce trefně podotkl: Vystavované předměty jsme dobře znali, vyráběny byly jen ty, takže je míval každý doma. Ovšem některé vize designérů zůstaly jen v písemných nákresech nebo prototypových výrobcích, takže jsme je na výstavě zhlédli poprvé. Strávili jsme pohodové dopoledne ve společnosti přátel, známých a kamarádů. Po prohlídce jsme se rozešli v menších skupinkách a podle zájmu trávili zbytek dne. Někdo jel autobusem či vlakem zpět domů, někdo navštívil i jiná místa v Kolíně.  A někdo se ještě prošel pěšky zpět do Červených Peček.

čtvrtek 23.1.2020 - divadlo Bez zábradlí

Čtvrteční večer patřil divadelní kultuře. Po roce jsme opět pořádali zájezd do divadla Bez zábradlí, který je už několik let součástí našeho kalendáře akcí. Z Červených Peček jsme vyrazili tradičně dříve, abychom si v Praze před představením mohli ještě vychutnat kávu a něco dobrého k tomu. Pak už nás čekalo představení v divadle Bez zábradlí s názvem "Hra, která se zvrtla". Autoři Henry Lewis, Jonathan Sayer a Henry Shields napsali komedii, která je již pár let velmi kladně hodnocena po celém světě. V divadle Bez zábradlí je hrána teprve pár měsíců a místa v hledišti jsou vyprodána dlouho dopředu. Avizované komentáře samotných herců i diváků nás připravily na inscenaci, ve které divadelní soubor uvádí drama o mysteriózní vraždě z roku 1920. A jak název napovídá, všechno, co se mohlo pokazit, se pokazí. Kdo by hledal hluboké myšlenky nebo skrytou linii hry, ten by je nenašel. Šlo o odpočinkové představení, s velmi rychlým spádem. A díky notné dávce anglického humoru s divadlem plným smíchu.

sobota 8.2.2020 - památky Kolína s průvodcem

Sobotní počasí bylo ideální na nejednu zimní procházku. A tak se turistických akcí sešlo v okolí tentokrát více. Teploty mírně nad nulou a téměř stálé jasno nalákalo na prohlídku historických míst Kolína s průvodcem menší skupinku zájemců, než je na našich výletech obvyklé. Prošli jsme se z Červených Peček přes Nebovidy, Hluboký Důl, Polepy až do Kolína. Po krátké zastávce na kávu se k nám na kolínském Karlově náměstí připojil pan průvodce. Setkali jsme se s ním již v lednu kdy Tříkrálový pochod končil komentovanou prohlídkou kolínského muzea. Tentokrát nám zasvěceně vyprávěl o morovém sloupu, kašně, domech lemujících náměstí, následně i o domech přilehlých. Navštívili jsme i místa, která ve středověku patřila k židovskému ghetu. V těsné blízkosti chrámu sv. Bartoloměje jsme vkročili do Červinkovského domu v Brandlově ulici. Tento dům je součástí budov Regionálního muzea v Kolíně a patří k nejstarším místním zachovalým stavebním památkám. Ve sklepních prostorách jsme zhlédli expozici "Královské město Kolín ve středověku" mimo jiné i s modelem města v podobě z počátku 15. století a originálními stavebními prvky středověkých stropů. Další stálou expozicí v domě je "Měšťanský dům". Ta přibližuje bydlení a styl života měšťanských vrstev 19. století. A třetí expozice přibližovala téma "Hygiena a péče o tělo v průběhu staletí". Znalosti a ochota pana průvodce a mnohá další zajímavá místa Kolína nás vedly k příslibu opětovné návštěvy města v teplejších měsících. Je se rozhodně na co těšit.

neděle 2.8.2020 - památky Kolína s průvodcem I.

Po několikaměsíčním nuceném výpadku našich výletů do míst blízkých i vzdálených jsme se opět obnovili naši činnost. Vzhledem k proběhlé i aktuální hygienické situaci v naší zemi, kraji, okrese v souvislosti s onemocněním COVID-19 měl "reSTART" akcí kulturní komise několik drobných organizačních změn. Nedělní turistický výšlap z Červených Peček do Kolína spojený s komentovanou prohlídkou města měl poněkud komornější ráz. Několik turistů vyrazilo v 9 hodin ráno z náměstí v Červených Pečkách a příjemnou procházkou se prošli přes Nebovidy a Hluboký Důl až do Kolína, kam pár dalších účastníků přijelo hromadnou dopravou. Před polednem jsme v historickém centru Kolína absolvovali domluvenou komentovanou prohlídku. Pan průvodce z místního regionálního muzea nám vyprávěl o historii, architektonických prvcích a užití domů na Karlově náměstí a v přilehlých uličkách. Slyšeli jsme mnoho zajímavého o centrální kašně na náměstí, místním Mariánském sloupu, budově radnice, areálu zámku, budovách židovské čtvrti v ulici Na Hradbách, dále o staveních v ulici Karolíny Světlé i v ulici Brandlova. V blízkosti chrámu sv. Bartoloměje jsme se s panem průvodcem rozloučili s příslibem dalšího setkání. Většina z nás si dopřála v Kolíně ještě oběd a pro cestu zpět do Červených Peček už každý z nás zvolil autobus či vlak. Výlet to byl příjemný, fyzicky nenáročný, i počasí nám přálo. Je jistě dobré znát o našem okresním městě základní fakta o jeho vzniku a historickém vývoji. Nejen pro účastníky tohoto povídání je už nyní připravována komentovaná prohlídka Kolína II.

sobota 29.8.2020 - památky Kolína s průvodcem II.

Sobotní počasí bylo zatažené a občas i deštivé, ovšem stále relativně teplé. Sešli jsme se krátce před polednem v Kolíně na Karlově náměstí. Tam se k nám připojil průvodce z regionálního muzea, který nás provázel již na několika předešlých prohlídkách. Díky jeho slovům jsme si oživili informace o historii některých míst a staveb na Karlově náměstí. Kolem obdélníkového náměstí stojí mimo radnici dalších 22 domů, pod kterými zůstalo i po mnoha přestavbách zachováno středověké jádro ze 13. a 14. stol. Prošli jsme i přilehlé ulice - Pražské ulici, ulici Na Hradbách, Karolíny Světlé a ulici Brandlovu. Za zmínku stojí informace, že v židovské čtvrti město Kolín nově zakoupilo starobylý dům i s průchodem k místní synagoze a chystá rekonstrukci. Židovská komunita v Kolíně byla v 16. století druhá nejvýznamnější v českých zemích, což může být pádným důvodem se tomuto historickému objektu více věnovat. Naším hlavním cílem byl širší prohlídkový okruh, takže jsme zavítali dále, do Karlovy ulice, Kutnohorské a Rubešovy ulice. Stavby v těchto ulicích ve stylu domu místní České spořitelny mají viditelně odlišnější a racionální styl odborně označovaný jako funkcionalismus. Budova dnešní České spořitelny/tehdejší Okresní hospodářské záložny byla v právě takovém stylu postavena podle návrhů architektů Františka Stalmacha a Jana Hanuše Svobody v roce 1938 a její původní vzhled je stále zachován. Následně jsme přešli přes železniční trať a řeku Labe po Masarykově mostu. Při procházce na pravém břehu řeky na Podskalském nábřeží jsme měli ideální výhled na opravené zadní části některých domů Karlova náměstí, pivovaru a zámku. Také jsme procházeli v blízkosti místní Práchovny a Podskalského mlýna. Zpět do centra Kolína jsme se vraceli přes Kmochův ostrov. Prohlídkový okruh jsme zakončili opět na Karlově náměstí, kde nás pan průvodce pozval na zářijovou prohlídku kostela svatého Bartoloměje.

neděle 27.9.2020 - prohlídka kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Sobota - déšť od rána do večera. Neděle - bez deště a výlet kulturní komise. Pondělí - déšť od rána do večera. Jednoduše řečeno - přes větší ochlazení počasí naší akci přálo. Všichni zájemci se sešli na Karlově náměstí v Kolíně, kam jsme se dostali buď hromadnou dopravou nebo autem. V pravé poledne začala komentovaná prohlídkou kostela svatého Bartoloměje. Stavba gotického kostela byla zahájena ve 13. století, nedlouho poté, co byl Kolín povýšen na královské město. Prohlédli jsme si části chrámu, které byly vystaveny v původním raně gotickém duchu, i viditelně odlišnější, jasnější a vyšší místa kostela, která byla upravena a dostavěna architektem Petrem Parléřem po velkém požáru města ve 14. století. K tomu jsme se zaujetím vyslechli komentář o středověkých zvycích a tradicích tehdejší církve a obyvatel, dále fakta a zajímavosti o stavbě a aktuálním vybavení a užití chrámu. Navíc, v letošním roce byl dovršen projekt revitalizace areálu chrámu. Zrekonstruovány byly budovy kostnice, zvonice a stará škola. Kompletní obnovy se dočkaly i vnitřní a vnější hradby a vnější zelené parkány. Navštívili jsme tak kostnici i prostory zvonice, a to až na úplný vrchol s krásnou vyhlídkou na město Kolín a jeho okolí. Byť se jednalo o místo, které je z Červených Peček na dohled, byla to pro mnohé z nás první návštěva této památky.

neděle 4.10.2020 - muzeum čoklády Kutná Hora

V neděli 4.10. proběhla další z akcí kulturní komise - návštěva muzea čokolády v Kutné Hoře. Sešli jsme se před druhou hodinou na Komenského náměstí v Kutné Hoře u Muzea kutnohorské čokolády a čokoládovny. Do Kutné Hory jsem dorazili autobusem, nebo autem. Možnost pěší cesty z Červených Peček do Kutné Hory nikdo nevyužil. Zájemců o návštěvu muzea bylo hodně, ovšem nejen z našich řad. Když přišla řada na nás, zavedl nás pan spolumajitel do zadní části malého muzea a vyprávěl o počátcích původní Kutnohorské čokoládovny Koukol a Michera v letech 1918. Osmičky provázely historii čokoládovny ještě několikrát. V roce 1948, kdy došlo ke znárodnění továrny, světově známá čokoláda Lidka byla už méně vyráběná a zakladatel továrny byl nucen emigrovat. Po roce 1958 čokoládovna, která zaměstnávala nad 500 zaměstnanců a vyráběla více než 5000 druhů bonbónů, úplně zanikla. Pod značkou Lidka se v komunistické době daly sehnat některé výrobky, ovšem bez původních receptur. Pamětníci právě těchto výrobků byli i mezi námi a tak mohli někteří i zavzpomínat. Původní čokoládové výrobky, respektive spíše jejich obaly, pod názvem Lidka jsme si na místě mohli samozřejmě i prohlédnout. A díky milovníkům chutné čokolády, kteří založili místní muzeum a již čtyři roky se úspěšně snaží o comeback té kvalitní verze čokolády Lidka, jsme některé pochoutky na místě ochutnali. Chutná čokoláda a příjemný výlet.