2021

sobota 9.1.2021 - Tříkrálový pochod

V sobotu 9. ledna se konal tradiční Tříkrálový pochod. Počasí nám přálo, teploty se pohybovaly mírně pod nulou a svítilo i slunce. V rámci opatření kvůli pandemii koronaviru byl tentokrát organizován v netradiční podobě. Na pochod vyrážely z náměstí v Červených Pečkách rodinné skupinky i dvojice kamarádů či známých postupně, v průběhu 9. a 10. hodiny dopolední. Pro účastníky byly připraveny "startovní obálky" s informacemi o trase, mapou a dalšími potřebnými údaji. Plánovaná cesta nás vedla z Červených Peček podél novostaveb Na vyhlídce, okolo sadu, do Vlčích hor. Po polních obslužných cestách jsme směřovali do obce Přítoky, dále po silnici směrem na Bylany. Pár kilometrů před vesnicí jsme na rozcestí odbočili k prameni sv. Vojtěcha. Od pramene již trasa pochodu kopírovala trasu prvního kutnohorského vodovodu (datovaného do 1. poloviny 15. století) - přes osadu Škvárovna až do města Kutná Hora. Ve městě mohl každý využít pozvání na kávu, čokoládu či jiné dobroty v cíli pochodu - v obchůdku Al Andalous v Husově ulici. Z Kutné Hory již někteří jeli domů autobusem, někdo se ale ještě prošel i cestou zpět do Červených Peček. Ve výsledku se desetikilometrového pochodu zúčastnilo kolem 30 lidí. V několika posledních měsících bylo nutné výlety kulturní komise pozastavit, a proto byl zájem o tento turistický výšlap v netradiční podobě velmi potěšující. Budeme rádi, když zájem potrvá i v dalších podobně laděných výletech, kvůli pandemii alespoň turistických. Nadto, bych rád vyjádřil přání všem a to slovy z jedné obálky darované na startu pochodu: "Pozor - nová, 365 dní trvající cesta okolo Slunce právě začíná. Ať je co nejlepší, plná skvělých zážitků a úspěchů."

sobota 6.2.2021 - údolím Polepky

Turistickým výšlapem údolím Polepky jsme v sobotu 6. února pokračovali v našich výletech po blízkém okolí. Předpověď počasí se tentokrát nemýlila a už několik dnů předem naznačovala, že tentokrát nepůjde o rekord v počtu účastníků. Teploty byly jen málo nad nulou a střídavě sněžilo i jemně pršelo. Trasa po silnicích i zpevněných cestách údolím polepského potoka byla pěkná a pro některé z nich dosud nepoznaná. Navíc zde byla možnost upravit si délku výletu a využít cesty, které původních 15 kilometrů více či méně zkrátili. Pro každého bylo tedy výzvou, zda navštíví Dobešovice, Hranice, okolí Skokanovského rybníka, Ratboř, Pašinku, Polepy a zda dojde až do města Kolín. Pro ty, kteří došli do Kolína, se k cestě zpět do Červených Peček nabízela cesta vlakem, nebo autobusem. Všichni účastníci dostali opět podporu v podobě infolistu s vyznačenými možnými trasami a dalšími praktickými informacemi pro případ potřeby. Bylo fajn navštívit zajímavá místa více či méně vzdálená Červeným Pečkám.