Platební údaje

Při platbě účastnických poplatků na účet uvádějte tyto údaje:

Číslo účtu:

670100-2204102454/6210

Variabilní symbol:

vaše telefonní číslo uvedené v příhlášce

Částka:

byla vám zaslána při potvrzení přihlášky