Úvodní stránka

reSTART akcí kulturní komise

Po delší pauze se vracíme k pořádání akcí pro obyvatele Červených Peček a další zájemce. Zároveň došlo k několika změnám ve srovnání se zažitými postupy a jde především o následující:

 

- v prvních týdnech po zveřejnění akce je možné pouze elektronické přihlášení na akci a platba účastnických poplatků na účet

- až s odstupem několika týdnů bude dávána možnost osobního přihlašování a platby v hotovosti v případě, že bude ještě volná kapacita

- počet účastníků akcí je nyní omezen počtem 20 (souvisí to primárně se zaměřením na "malé akce" a počtem vhodným pro průvodce, druhotně také s měnícími se podminkami návštěv různých míst, památek, institucí)

- hromadné zájezdy do vzdálenějších koutů naší republiky jsou prozatím nahrazeny menšími akcemi v našem regionu

- s každou akcí je spojen účastnický poplatek 50 Kč (primárně slouží k potvrzení vaší rezervace a blokaci místa; druhotně také k úhradě nákladů, které jsou s většinou akcí spojeny a na první pohled nejsou viditelné - transakční poplatky, poplatky spojené s dlouhodobými rezervacemi, stornopoplatky při nedodržení objednaného počtu míst v kulturních institucích atd.)

 

Za kulturní komisi

Lukáš Istenčin

Datum

neděle 23.8.2020

Název

Praha / Botanická zahrada

Popis

Zveme vás na zájezd do pražské botanické zahrady. Dopoledne můžete strávit společnou prohlídkou botanické zahrady a na odpolední čas si naplánovat individuální aktivity v našem hlavním městě. 

Info

Odjezd: V 7:37 hod z Kolína (IC 574 Metropol / sraz účastníků v 7:30 v hale nádraží Kolín).

Návrat: Individuální v odpoledních hodinách.

Poznámka: K dopravě z Červených Peček do Kolína je možné využít osobní vlak s odjezdem v 7:15 hod. K dopravě z Kolína do Červených Peček vlak jedoucí v 16:46 hod. Nebo volit individuální druh dopravy a s ostatními účastníky se sejít v Kolíně v pokladen na vlakovém nádraží.

Cena

Účastnický poplatek spojený s přihlášením a rezervací místa 50 Kč.

Náklady na akci (jízdné / vstupné) si účastníci hradí individuálně. Na místě bude řešena možnost skupinové slevy při vstupu do botanické zahrady a zájem účastníků o ni.

Pozvánka

Internetové stránky botanické zahrady naleznete zde

Přihlášky

Elektronické přihlášení na akci a bezhotovostní platba jsou možné zde

POZOR: Přihláška je platná až po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele. Po vyplnění elektronické přihlášky vám budou zaslány platební údaje. Osobní přihlášení a platba v hotovosti zatím nejsou možné.

Kapacita je omezena počtem 20 účastníků.

Zajišťuje

Lukáš Istenčin (istencin@post.cz)

 
Datum

sobota 29.8.2020

Název

Prohlídka historických míst Kolína s průvodcem II.

Popis

Turistický výšlap v okolí Červených Peček spojený s komentovanou prohlídkou města Kolín. Turisticky nenáročná cesta nás dovede z Červených Peček přes Nebovidy, Hluboký Důl do Kolína. Tam nás čeká hlavní část programu, kterou je komentovaná prohlídka kolínských ulic, uliček, míst, domů atd.

V Kolíně nás čeká společná prohlídka kolínského centra s průvodcem, který nám přiblíží historii nejznámějších kolínských památek a míst. Akce navazuje na obdobnou akci s názven "Prohlídka historických míst Kolína s průvodcem I.". Během ní jsme se pohybovali po kolínském náměstí a v přilehlých ulicích. Nyní se bude jednat o širší okruh. Dopolední program je společný. Oběd, odpolední program, forma a čas návratu z akce jsou individuální.

Při nepříznivém počasí proběhne náhradní program v kolínském muzeu.

Info

Sraz / odchod / Červené Pečky: Sraz a odchod v 9:00 hod z náměstí v Červených Pečkách (u zdravotního střediska) v případě, že půjdete do Kolína pěšky.

Sraz / začátek komentované prohlídky / Kolín: Pokud zvolíte jiný způsob dopravy sejdeme se v 11:30 hod u kašny na kolínském náměstí.

Návrat: Individuálně v odpoledních hodinách do Červených Peček.

K návratu z Kolína je možné využít autobus, vlak:

BUS: 12:20 hod (Opatovice); 13:00 hod (Kutná Hora); 15:00 hod (Kutná Hora); 15:10 hod (Opatovice)

VLAK: 12:46 hod; 14:46 hod; 16:46 hod

Cena

Účastnický poplatek spojený s přihlášením a rezervací místa 50 Kč.

Pozvánka

Trasu pochodu naleznete zde

Přihlášky

Elektronické přihlášení na akci a bezhotovostní platba jsou možné zde

POZOR: Přihláška je platná až po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele. Po vyplnění elektronické přihlášky vám budou zaslány platební údaje. Osobní přihlášení a platba v hotovosti zatím nejsou možné.

Kapacita je omezena počtem 20 účastníků.

Kontakt

Lukáš Istenčin (istencin@post.cz)

 
Datum

neděle 20.9.2020

Název

Komentovaná prohlídka kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Popis

Turistický výšlap v okolí Červených Peček spojený s komentovanou prohlídkou města Kolín. Turisticky nenáročná cesta nás dovede z Červených Peček přes Nebovidy, Hluboký Důl do Kolína. Tam nás čeká hlavní část programu, kterou je komentovaná prohlídka kostela sv. Bartoloměje.

V Kolíně nás čeká společná prohlídka kostela sv. Bartoloměje  s průvodcem, který nám přiblíží historii této známé kolínské památky.

Při nepříznivém počasí proběhne náhradní program v kolínském muzeu.

Info

Sraz / odchod / Červené Pečky: Sraz a odchod v 9:00 hod z náměstí v Červených Pečkách (u zdravotního střediska) v případě, že půjdete do Kolína pěšky.

Sraz / začátek komentované prohlídky / Kolín: Pokud zvolíte jiný způsob dopravy sejdeme se v 11:45 hod u kašny na kolínském náměstí.

Návrat: Individuálně v odpoledních hodinách do Červených Peček.

K návratu z Kolína je možné využít autobus, vlak:

BUS: 13:00 hod (Kutná Hora); 15:00 hod (Kutná Hora);

VLAK: 14:46 hod; 16:46 hod; 18:46 hod

Cena

Účastnický poplatek spojený s přihlášením a rezervací místa 50 Kč.

Pozvánka

Trasu pochodu naleznete zde

Přihlášky

Elektronické přihlášení na akci a bezhotovostní platba jsou možné zde

POZOR: Přihláška je platná až po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele. Po vyplnění elektronické přihlášky vám budou zaslány platební údaje. Osobní přihlášení a platba v hotovosti zatím nejsou možné.

Kapacita je omezena počtem 20 účastníků.

Kontakt

Lukáš Istenčin (istencin@post.cz)

 
Datum

neděle 4.10.2020

Název

Kutná Hora - Muzeum čokolády Kutná Hora

Popis

Zveme vás na společný výlet do Kutné Hory. Jeho součástí a zároveň hlavním cílem je návštěva muzea čokolády a komentovaný výklad. Cestu do Kutné Hory můžete volit pěší a výlet si vystavět více jako turistický. Čas odchodu z Červených Peček a čas prohlídky jsou zvoleny tak, aby bylo možno využít i autobusovou linku Kolín - Červené Pečky - Kutná Hora. Výlet je tak určen i těm, kteří nemohou či nechtějí cestovat pěšky.

Další aktivity v Kutné Hoře a formu a čas návratu již volí každý dle svého uvážení a odpoledne tak může trávit dle vlastních individuálních preferencí. Ať už je to návštěva některé z dalších památek či posezení v kavárně.

Info

Cesta tam:

Pěší: Sraz účastníků a odchod do Kutné Hory v 10:30 hod z náměstí v Červených Pečkách (od budovy zdravotního střediska).

Hromadná doprava: Možno využít autobusovou linku Kolín - Červené Pečky - Kutná Hora. Odjezd z Červených Peček v 13:15 hod. Příjezd na zastávku Kutná Hora / Česká ulice v 13:25 hod.

Individuální: Zcela libovolný způsob dopravy s jedinou podmínkou a to dodržet čas srazu před muzeem čokolády.

Prohlídka muzea: Sraz před muzeem čokolády ve 13:50 hod. Plánovaný začátek prohlídky ve 14:00 hod.

Cesta zpět: Možno využít autobusovou linku Kutná Hora - Červené Pečky - Kolín. Odjezd z Kutné Hory v 16:00 hod. Příjezd na zastávku Červené Pečky v 16:12 hod.

Cena

Účastnický poplatek spojený s přihlášením a rezervací místa 50 Kč.

Náklady na akci (jízdné / vstupné) si účastníci hradí individuálně. Na místě bude řešena možnost skupinové slevy a zájem účastníků o ni.

Pozvánka

Internetové stránky muzea naleznete zde.

Přihlášky

Elektronické přihlášení na akci a bezhotovostní platba jsou možné zde

POZOR: Přihláška je platná až po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele. Po vyplnění elektronické přihlášky vám budou zaslány platební údaje. Osobní přihlášení a platba v hotovosti zatím nejsou možné.

Kapacita je omezena počtem 20 účastníků.

Zajišťuje

Lukáš Istenčin (istencin@post.cz)

 
Datum

neděle 25.10.2020

Název

Putování šternberskou historií / Český Šternberk

Popis

Zveme vás na společný výlet na hrad Český Šternberk, který se loučí s turistickou sezónou netradičně. Hradem vás provedou průvodci v dobových kostýmech, místo výkladu o historii hradu uvidíte v jednotlivých místnostech hrané scénky, u nedaleké věže rozbije své ležení dělostřelecký pluk, ochutnat budete moci domácí výrobky v zámecké restauraci atd.

Příznivci turistiky mohou společně dojet do Ratají nad Sázavou a dále pokračovat na hrad po červené turistické značce, nebo do Ledečka a volit méně náročnou trasu po zelené turistické značce. Ostatní mohou pokračovat vlakem až do Českého Šternberku. Výlet je vhodný pro dospělé i děti.

Info

Tam:

odjezd z Červených Peček do Ledečka: 8:55 hod

příjezd do Ledečka: 9:52 hod

odjezd z Ledečka do Českého Šternberku: 10:11 hod

příjezd do Českého Šternberku: 10:22 hod

Zpět:

odjezd z Českého Šternberku do Ledečka: 15:45 hod

příjezd do Ledečka: 15:58 hod

odjezd z Ledečka do Červených Peček: 16:06 hod

příjezd do Červených Peček: 17:05 hod

Cena

Účastnický poplatek spojený s přihlášením a rezervací místa 50 Kč.

Náklady na akci (jízdné / vstupné) si účastníci hradí individuálně. Na místě bude řešena možnost skupinové slevy a zájem účastníků o ni.

Pozvánka

Průvodce s mapou naleznete zde

Internetové stránky hradu Český Šternberk naleznete zde

Přihlášky

Elektronické přihlášení na akci a bezhotovostní platba jsou možné zde

POZOR: Přihláška je platná až po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele. Po vyplnění elektronické přihlášky vám budou zaslány platební údaje. Osobní přihlášení a platba v hotovosti zatím nejsou možné.

Kapacita je omezena počtem 20 účastníků.

Zajišťuje

Lukáš Istenčin (istencin@post.cz)

 
Datum

pátek 27.11.2020

Název

Rozsvícení vánočního stromu v Červených Pečkách

Popis

Páteční podvečer před 1. adventní nedělí proběhne rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Červených Pečkách. Stejně jako v minulém roce bude spojeno s krátkým programem a drobným občerstvením pro diváky.

Info

Začátek programu v 17:00 hodin.

Pozvánka

Pozvánku naleznete zde

Zajišťuje

Lukáš Istenčin (istencin@post.cz)

 

TOPlist


Odběr novinek:
 K odběru novinek můžete svůj e-mail zaregistrovat zde.